Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dział prawny

2017-08-18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

2017-08-18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

2017-08-04 „Aktywna tablica”. Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

2017-07-28 Rozporządzenie MEN - w sprawie ramowych statutów:
publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego

2017-07-24 Rozporządzenie MEN - dostęp do danych SIO
w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

2017-07-18 Nowe akty prawne
Informacje o nowych aktach prawnych

2016-06-03 Kursy na kierownika i wychowawcę formy wypoczynku
Informacje dla organizatorów kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-06-03 Zmiana przepisów: praca świetlicy, pomoc psych.- ped.
Zmiana przepisów w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2016-06-02 Do organizatorów wypoczynku - obowiązki kierownika
Obowiązki kierownika wypoczynku w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Szkolnej

2016-05-23 Informacja dla organizatorów wypoczynku i kursów
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizatorów kursów przygotowawczych dla kierowników ...

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie