Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla dyrektora i nauczyciela

2017-08-16 Ramowy program narad inaugurujących
rok szkolny 2017/2018

2017-07-28 100-lecie odzyskania niepodległości – mapa wydarzeń

2017-07-26 Wsparcie finansowe z programu rządowego "Aktywna tablica"

2017-07-13 Podstawa programowa kształcenia ogólnego - przedszkola i SP
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych - strona ORE

2017-05-26 Projekt: Cybernauci - bądź bezpieczny w sieci
Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

2017-05-16 Jakość powietrza w placówkach oświatowych
Uwagi Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

2017-04-28 Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami - aplikacja
Informacja z ORE

2017-04-26 Problem bezpiecznego korzystania z Internetu
Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

2017-04-25 Pismo z Biura Rzecznika Praw Pacjenta
w sprawie procedury przeprowadzania okresowych badań lekarskich dzieci

2017-04-25 Barwy narodowe w przestrzeni publicznej
Publikacja MSWiA na temat prezentacji barw narodowych i innych symboli

2017-04-14 Kwalifikacje do nauczania w 8 letniej SP
W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli biologii, chemii, geografii, fizyki

2017-04-12 MERITUM - Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty - 04'2017
w numerze m.in. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole; Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej ...

2017-04-11 Współpraca szkół - Swatka polsko-ukraińska
warsztaty - informacje dla nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat

2017-03-22 Darmowe kolorowanki dla najmłodszych dzieci
m.in. na temat bezpiecznych wakacji

2016-10-11 Wolontariat
Wolontariat, działalność wolontariuszy, dobre praktyki

2016-01-01 Kontakt
Dane teleadresowa

2015-03-01 Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie