Lp.

Nazwa placówki

Adres siedziby

Data
uzyskania
akredytacji

1

Podkarpackie Centrum
Edukacji Nauczycieli

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

24.06.2005 r.

2

Powiatowy Ośrodek Metodyczny

ul. Wyspiańskiego 6 
39-300 Mielec

25.04.2006 r.

3

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
"Wszechnica"

ul. Rzeszowska 10
38-400 Krosno

3.11.2006 r.

4

Niepubliczne Centrum Kształcenia
Ustawicznego Nauczycieli

ul. Kilińskiego 12
37-700 Przemyśl

14.09.2011 r.