Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie.

 1. Informacje podstawowe
 2. Wniosek o przejęcie dokumentacji przebiegu nauczania
  dla szkół publicznych 
 3. Wniosek o przejęcie dokumentacji przebiegu nauczania
  dla szkół niepublicznych 
 4. Spis zdawczo – odbiorczy akt
 5. Oświadczenie
 6. Wykaz zlikwidowanych szkół z których dokumenty przekazane zostały do archiwum zakładowego KO w Rzeszowie z siedzibą w Tarnobrzegu

Informacje dodatkowe:

 1. Zmiana w przykładowym jednolitym rzeczowym wykazie akt dla szkół i placówek oświatowych opracowanym przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie.