Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje nt. akredytacji placówek

Lp.

Nazwa placówki

Adres siedziby

Data
uzyskania
akredytacji

1

Podkarpackie Centrum
Edukacji Nauczycieli

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

24.06.2005 r.

2

Powiatowy Ośrodek Metodyczny

ul. Wyspiańskiego 6 
39-300 Mielec

25.04.2006 r.

3

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
"Wszechnica"

ul. Rzeszowska 10
38-400 Krosno

3.11.2006 r.

4

Niepubliczne Centrum Kształcenia
Ustawicznego Nauczycieli

ul. Kilińskiego 12
37-700 Przemyśl

14.09.2011 r.

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie