Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Konkursy organizowane przez PKO

Rok szkolny 2016/2017

Etap wojewódzki

Gimnazjum

 1. Geografia - zadania, klucz
 2. Język niemiecki - zadania, plik dźwiękowy, klucz
 3. Biologia - zadaniaklucz
 4. Jezyk polski - zadania, klucz
 5. Język francuski - zadaniaplik dźwiękowyklucz
 6. Język ukraiński - zadania, klucz
 7. Historia - zadania, klucz
 8. Język angielski - zadania, plik dźwiękowy 1, plik dźwiękowy 2, klucz
 9. Chemia - zadaniaklucz
 10. Matematyka - zadaniaklucz
 11. Fizyka - zadania, klucz
 12. Język hiszpański - zadania, plik dźwiękowyklucz

Szkoła podstawowa

 1. Matematyka  - zadania, klucz
 2. Język angielski - zadania, klucz
 3. Język niemiecki - zadania, klucz
 4. Język polski - zadania, klucz
 5. Przyroda - zadania, zadania
 6. Historia - zadania, klucz

Etap rejonowy

Szkoła Podstawowa

 1. Matematyka - zadania, klucz
 2. Język angielski - zadaniaklucz
 3. Język polski - zadania, klucz
 4. Przyroda - zadania, klucz
 5. Język niemiecki - zadania, klucz
 6. Historia - zadania, klucz

Gimnazjum

 1. Język ukraiński - zadania , klucz
 2. Geografia - zadania , klucz
 3. J.francuski - zadania, klucz
 4. Biologia - zadania, klucz
 5. Polonistyczny - zadania, klucz (aktualizacja z dnia 07.12.2016)
 6. Język hiszpański - zadania, klucz
 7. Język angielski - zadania, klucz
 8. Chemia - zadania, klucz
 9. Fizyka - zadania, klucz
 10. Matematyka - zadania, klucz
 11. Język niemiecki - zadania, klucz
 12. Historia - zadania , klucz

Etap szkolny

Gimnazjum

 1. Język ukraiński - zadania , klucz
 2. Geografia - zadania , klucz
 3. J.francuski - zadaniaklucz
 4. Biologia - zadaniaklucz
 5. Polonistyczny - zadaniaklucz
 6. Język hiszpański - zadaniaklucz
 7. Język angielski - zadaniaklucz
 8. Chemia - zadaniaklucz
 9. Fizyka - zadaniaklucz
 10. Matematyka - zadaniaklucz
 11. Język niemiecki - zadaniaklucz
 12. Historia - zadania , klucz
 13. WOS - zadania , klucz

Szkoła Podstawowa

 1. Matematyka - zadaniaklucz
 2. Język angielski - zadaniaklucz
 3. Język polski - zadaniaklucz
 4. Przyroda - zadaniaklucz
 5. Język niemiecki - zadaniaklucz
 6. Historia - zadaniaklucz

Rok szkolny 2015/2016

Etap wojewódzki

Gimnazjum

 1. Fizyka - zadania, klucz
 2. Biologia - zadania, klucz
 3. Język angielski - zadaniaklucz
 4. Język francuski - zadania, plik dźwiękowy, klucz
 5. Jezyk niemiecki - zadania, klucz
 6. Chemia - zadaniaklucz
 7. Jezyk polski - zadania, klucz
 8. Geografia - zadania, klucz
 9. Język ukraiński - zadania, klucz
 10. Historia - zadania, klucz
 11. Matematyka - zadania, klucz

Szkoła Podstawowa

 1. Język niemiecki - zadania, klucz
 2. Matematyka - zadania, klucz
 3. Język angielski - zadaniaklucz
 4. Język polski - zadania, klucz
 5. Przyroda - zadania, klucz
 6. Historia - zadania, klucz

Etap rejonowy

Gimnazja

 1. Biologia - zadaniaklucz
 2. Fizyka - zadania, klucz
 3. Język francuski - zadania, klucz
 4. Język angielski - zadaniaplik dźwiękowy, klucz
 5. Chemia - zadania, klucz
 6. Język niemiecki - zadania, klucz
 7. Język polski - zadania, klucz
 8. Geografia - zadania, klucz
 9. Język ukraiński - zadania, klucz
 10. Historia - zadania, klucz
 11. Matematyka - zadania, klucz

Szkoła Podstawowa

 1. Język niemiecki - zadaniaklucz
 2. Język angielski - zadania, plik dźwiękowy, klucz
 3. Matematyka - zadania, klucz
 4. Przyroda - zadania, klucz
 5. Historia - zadania, klucz
 6. Język polski - zadania klucz

 

Etap szkolny

Gimnazja

 1. Biologia - zadaniaklucz
 2. Fizyka - zadania, klucz
 3. Język francuski - zadania, plik dźwiekowy, klucz
 4. Język angielski - zadania, plik dźwiękowy, klucz
 5. Chemia - zadania, klucz
 6. Język niemiecki - zadania, klucz
 7. Język polski - zadania, klucz
 8. Geografia - zadania, klucz
 9. Język ukraiński - zadania, klucz
 10. Historia - zadania, klucz
 11. Matematyka - zadania, klucz

Szkoła Podstawowa

 1. Język niemiecki - zadaniaklucz
 2. Język angielski - zadania, plik dźwiękowy, klucz
 3. Matematyka - zadania, klucz
 4. Przyroda - zadania, klucz
 5. Historia - zadania, klucz
 6. Język polski - zadania, klucz

Rok szkolny 2014/2015

Etap wojewódzki

Gimnazja

 1. Biologia - zadania, klucz
 2. Język polski - zadania, klucz
 3. Chemia - zadania, klucz
 4. Geografia - zadania, klucz
 5. Fizyka - zadania, klucz
 6. Język niemiecki - zadania, klucz
 7. Język franuski - zadania (plik dźwiekowy), klucz
 8. Matematyka - zadania, klucz
 9. Język ukraiński - zadania, klucz
 10. Język angielski - zadania, klucz
 11. Historia - zadania, klucz

Szkoła Podstawowa

 1. Język angielski - zadania, klucz
 2. Matematyka - zadania, klucz
 3. Język polski - zadania, klucz
 4. Historia - zadania, klucz
 5. Język niemiecki - zadania, klucz
 6. Przyroda - zadania, klucz

Etap rejonowy

Gimnazja 

 1. Język francuski - zadaniaklucz
 2. Język polski - zadania, klucz
 3. Chemia - zadania, klucz
 4. Biologia - zadaniaklucz
 5. Geografia - zadania, klucz
 6. Fizyka - zadania, klucz
 7. Matematyka - zadania, klucz
 8. Język angielski - zadania, klucz - plik dźwiękowy
 9. Historia - zadania, klucz
 10. Język niemiecki - zadania, klucz
 11. Język ukraiński - zadania, klucz

Szkoła Podstawowa

 1. Język angielski - zadaniaklucz - plik dźwiękowy 1plik dźwiękowy 2
 2. Matematyka - zadania, klucz
 3. Język polski - zadania, klucz
 4. Język niemiecki - zadania, klucz
 5. Przyroda - zadania, klucz
 6. Historia - zadania, klucz

Rok szkolny 2013/2014

Etap wojewódzki

Gimnazja

 1. Chemia - zadaniaklucz
 2. Biologia - zadaniaklucz
 3. Język polski - zadaniaklucz
 4. Język angielski - zadaniaklucz
 5. Historia - zadaniaklucz
 6. Matematyka - zadaniaklucz
 7. Geografia - zadaniaklucz
 8. Język ukraiński - zadaniaklucz
 9. Język francuski - zadania, klucz, plik dźwiękowy
 10. Fizyka - zadania, klucz

Szkoła Podstawowa

 1. Matematyka - zadaniaklucz
 2. Przyroda - zadaniaklucz
 3. Język polski - zadania, klucz
 4. Historia - zadania, klucz

 

Etap rejonowy

Gimnazja 

 1. Język polski - zadania, klucz
 2. Chemia - zadania, klucz
 3. Historia - zadania, klucz
 4. Biologia - zadania, klucz
 5. Matematyka - zadania, klucz
 6. Język angielski - zadaniaklucz
 7. Język ukraiński - zadaniaklucz
 8. Język francuski - zadaniaklucz
 9. Fizyka  - zadaniaklucz

Szkoła Podstawowa

 1. Matematyka - zadania, klucz
 2. Przyroda - zadania, klucz
 3. Język polski - zadaniaklucz
 4. Historia - zadaniaklucz

Rok szkolny 2012/2013

Etap wojewódzki

Gimnazja 

 1. Języka angielski - zadania, klucz
 2. Fizyka - zadania, klucz
 3. Matematyka - zadania, klucz
 4. Geografia - zadania, klucz
 5. Język francuski - zadania, klucz, plik dźwiękowy
 6. Chemia - zadania, klucz
 7. Język niemiecki - zadania, klucz
 8. Biologia - zadania, klucz
 9. Język polski - zadania, klucz
 10. Historia - zadania, klucz

Szkoła Podstawowa

 1. Przyroda - zadania, klucz
 2. Historia - zadania, klucz
 3. Język polski - zadania, klucz
 4. Matematyka - zadania, klucz

Etap Rejonowy

Gimnazja

 1. Języka angielski - zadania, klucz
 2. Fizyka - zadania, klucz
 3. Geografia -  zadaniaklucz
 4. Matematyka -  zadaniaklucz
 5. Chemia - zadania, klucz
 6. Język francuski - zadania, klucz
 7. Język niemiecki - zadania, klucz
 8. Biologia - zadania, klucz
 9. Język polski - zadania, klucz
 10. Historia - zadania, klucz

Szkoła Podstawowa

 1. Przyroda - zadania, klucz
 2. Historia - zadaniaklucz
 3. Język polski - zadania, klucz
 4. Matematyka - zadania, klucz

Rok szkolny 2011/2012

Gimnazja

Etap Wojewódzki

Gimnazjum

 1. Języka angielski
  1. zadania
  2. plik dzwiękowy
 2. Matematyka
 3. Geografia
 4. Fizyka
 5. Biologia
 6. Historia
 7. Język polski
 8. Język niemiecki
 9. Chemia

Szkoła Podstawowa

 1. Przyroda
 2. Język polski
 3. Historia
 4. Matematyka

Etap Rejonowy

Gimnazjum

 1. Język angielski
 2. Fizyka
 3. Geografia
 4. Matematyka
 5. Historia
 6. Biologia
 7. Język polski
 8. Chemia
 9. Język niemiecki

Szkoła Podstawowa

 1. Przyroda
 2. Język Polski
 3. Historia
 4. Matematyka

Rok szkolny 2010/11

Etap wojewódzki

Gimnazja

 1. Fizyka - zadania - klucz
 2. Język angielski - zadania - klucz - piosenka
 3. Matematyka - zadania - klucz
 4. Historia - zadania - klucz
 5. Geografia - zadania - klucz
 6. Język polski - zadania - klucz
 7. Biologia - zadania - klucz
 8. Chemia - zadania - klucz
 9. Język niemiecki - zadania - klucz 

Szkoła Podstawowa

 1. Przyroda - zadania - klucz
 2. Matematyka - zadania - klucz
 3. Historia - zadania - klucz
 4. Język polski - zadania - klucz

 

Konkursy 2009/10

Etap wojewódzki

Szkoła podstawowa

 1. Humanistyczny - zadania, klucze
 2. Matematyczno - przyrodniczy - zadania, klucze
 3. Język niemiecki - zadania, klucze
 4. Język angielski - zadania, klucze

Gimnazjum

 1. Język niemiecki - zadania, klucze
 2. Geografia - zadania, klucze
 3. Matematyka - zadania, klucze
 4. Język angielski - zadania, klucze
 5. Fizyka - zadania, klucze
 6. Biologia - zadania, klucze
 7. Chemia - zadania, klucze
 8. Polski - zadania, klucze
 9. Historia - zadania, klucze

Etap rejonowy

Szkoła podstawowa

 1. Humanistyczny - zadania, klucze
 2. Matematyczno-przyrodniczy - zadania, klucze
 3. Język angielski - zadania, klucze
 4. Język niemiecki - zadania, klucze

Gimnazjum

 1. Matematyka - zadania, klucze
 2. Geografia - zadania, klucze
 3. J. niemieckiego - zadania, klucze
 4. Fizyka - zadania, klucze
 5. Biologia - zadania, klucze
 6. Chemia - zadania, klucze
 7. Historia - zadania, klucze
 8. Polski - zadania, klucze
 9. J. angielski - zadania, klucze

Konkursy 2008/2009

Zadania II etap

Szkoła podstawowa

Gimnazjum


Konkursy 2007/2008

Zadania II etap

Gimnazjum

 1. Język niemiecki - gr.1 - zadania, klucze odpowiedzi - dla wszystkich
  Język niemiecki - gr.2 - zadania, klucze odpowiedzi - dla uczniów uczęszczającycy do szkół z wykładowym językiem niemieckim
 2. Geografia - zadania, Geografia - rozwiązania
 3. Język angielski - zadania, Język angielski - rozwiązania
 4. Informatyka - zadania, Informatyka - klucze odpowiedzi
 5. Historia - zadania, Historia - klucze odpowiedzi
 6. Chemia - zadania, Chemia - rozwiązania
 7. Fizyka - zadania, Fizyka - rozwiązania
 8. Biologia - zadania, Biologia - rozwiązania
 9. Język polski - zadania, Język polski - rozwiązania
 10. Matematyka - zadania, Matematyka - rozwiązania

Szkoła podstawowa

 1. Język niemiecki - zadania, Język niemiecki - klucze odpowiedzi
 2. Humanistyczny - zadania, Humanistyczny - klucze odpowiedzi
 3. Matematyczno - przyrodniczy - zadania, Matematyczno - przyrodniczy - klucze odpowiedzi
 4. Język angielski - zadania, Język angielski - klucze odpowiedzi

II etap konkursów

 Rok 2006/2007

Gimnazjum

 1. Historia - zadania, Historia- klucze odpowiedzi
 2. Język angielski - zadania, Język angielski - klucze odpowiedzi
 3. Fizyka - zadania, Fizyka - klucze odpowiedzi
 4. Informatyka - zadania, Informatyka:zadanie1.xls, zadanie2.xls, html_test.rtf;Informatyka - klucze odpowiedzi
 5. Język niemiecki - zadania, Język niemiecki - klucze odpowiedzi
 6. Matematyka - zadania, Matematyka- klucze odpowiedzi
 7. Polonistyczny- zadania, Polonistyczny- klucze odpowiedzi
 8. Biologia - zadania, Biologia - klucze odpowiedzi
 9. Chemia - zadania, Chemia - klucze odpowiedzi
 10. Geografia - zadania, Geografia - klucze odpowiedzi

Szkoła Podstawowa

 1. Język Angielski- zadania, Język Angielski- klucze odpowiedzi
 2. Język Niemiecki - zadania, Język Niemiecki - klucze odpowiedzi
 3. Konkurs humanistyczny - zadania, konkurs humanistyczny - klucze odpowiedzi
 4. Matematyczno-Przyrodniczy- zadania, Matematyczno-Przyrodniczy- klucze odpowiedzi

I etap konkursów

Rok 2005/2006


Szkoła podstawowa

 1. Język angielski - zadania, Język angielski - klucze odpowiedzi
 2. Język niemiecki - zadania, Język niemiecki - klucze odpowiedzi
 3. Konkurs humanistyczny - zadania, konkurs humanistyczny - klucze
 4. Konkurs matematyczno-przyrodniczy - zadania, konkurs matematyczno-przyrodniczy - klucze

Gimnazjum

 1. Język niemiecki - zadania, Język niemiecki - klucze odpowiedzi
 2. Informatyka:
  1. zadania
  2. klucze
 3. Język angielski - zadania, Język angielski - klucze odpowiedzi
 4. Chemia - zadania, Chemia - klucze odpowiedzi,
 5. Fizyka - zadania, Fizyka - klucze odpowiedzi
 6. Historia - zadania, Historia - klucze odpowiedzi
 7. Biologia - zadania, Biologia - klucze odpowiedzi
 8. Matematyka - zadania, Matematyka - klucze odpowiedzi
 9. Język polski - zadania, Język polski - klucze
 10. Geografia - zadania, Geografia - klucze

II etap konkursów

Rok 2004/2005

Szkoły podstawowe

Gimnazjum


II Etap konkursów

Rok 2005/2006


Szkoła podstawowa

 1. Język angielski - zadania, Język angielski - klucze odpowiedzi
 2. Język niemiecki - zadania, Język niemiecki - klucze odpowiedzi
 3. Konkurs humanistyczny - zadania, konkurs humanistyczny - klucze
 4. Konkurs matematyczno-przyrodniczy - zadania, konkurs matematyczno-przyrodniczy - klucze

Gimnazjum

 1. Język niemiecki - zadania, Język niemiecki - klucze odpowiedzi
 2. Informatyka:
  1. zadania
  2. karta odpowiedzi
  3. karta punktacji
  4. pliki: zadanie1.xls, zadanie2.mdb
 3. Język angielski - zadania, Język angielski - klucze odpowiedzi
 4. Chemia - zadania, Chemia - klucze odpowiedzi, Chemia - tablice
 5. Fizyka - zadania, Fizyka - klucze odpowiedzi
 6. Historia - zadania, Historia - klucze odpowiedzi
 7. Biologia - zadania, Biologia - klucze odpowiedzi
 8. Matematyka - zadania, Matematyka - klucze odpowiedzi
 9. Język polski - zadania Język polski - klucze
 10. Geografia - zadania, Geografia - klucze

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie