Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wykaz szkół i placówek oświatowych

I. Liczba szkół i placówek - zestawienie zbiorcze

1. Przedszkola
2. Szkoły podstawowe (w tym specjalne)
3. Gimnazja (w tym specjalne)
4. Szkoły ponadgimnazjalne - samodzielne lub zespoły szkół (w tym specjalne)
5. Placówki Oświatowe

  1. Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne
  2. Ośrodki Rewalidacyjno Wychowawcze
  3. Biblioteki Pedagogiczne
  4. Szkolne Schroniska Młodzieżowe
  5. Placówki Doskonalenia Nauczycieli
  6. Inne (Placówki wychowania pozaszkolnego, Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki)

II. Wykaz szkół niepublicznych (aktualizacja 2016.09.30) - plik MS Excel

 

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie