Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Rzeszów, 18.08.2017 r.

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa podkarpackiego
Drodzy Nauczyciele, Rodzice! 

W związku z tragicznymi skutkami nawałnicy burzowej, która wystąpiła na Pomorzu, zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości włączenia się w pomoc na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin dotkniętych tragedią. Caritas Diecezji Rzeszowskiej, udostępniło swoje konto i prosi o ofiary na ten cel pod hasłem: Nawałnica. Nr konta: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616.

Jestem przekonana, że każda pomoc niesiona drugiemu człowiekowi zwróci się w dwójnasób.

Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie