Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów  
        

Rzeszów, 2017-08-17 

Szanowni Państwo 
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018, proszę o podanie informacji o przypadkach, w których stan infrastruktury szkolnej nie będzie w pełni gotowy do rozpoczęcia nauki w dniu 4 września 2017 r.

Informację proszę przesłać na adres: tkras@ko.rzeszow.pl do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00.

Poniżej tabela danych do wypełnienia:

Lp.

Nazwa
organu
prowadzącego

Nazwa szkoły /placówki

Przyczyna
(np. remont, uszkodzenie budynku wskutek zjawisk atmosferycznych, itp.)

Stan infrastruktury (zakres prac)

Przewidywany termin zakończenia prac /rozpoczęcia zajęć

 

 

 

 

 

 

Wicekurator Oświaty w Rzeszowie
     Stanisław Fundakowski

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie