Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Ramowy program narad inaugurujących

od godz. 10.00 do 12.00

1.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.
Program rozwoju edukacji w województwie podkarpackim do roku 2020. 
Małgorzata Rauch. Podkarpacki Kurator Oświaty

40 min.

2.

Uwagi, wnioski i zalecenia w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017.
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018.

Bożena Pasieka. Dyrektor Wydziału Jakości i Zarzadzania Edukacją

20 min.

3.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018.
Jolanta Niedźwiedzka. Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji

20 min.

4.

Aktualne zmiany w prawie oświatowym
Małgorzata Nowińska-Zgurska. Kierownik Oddziału Jakości i Zarzadzania Edukacją w Rzeszowie
Alicja Bialic. Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego

40 min.

Ze względów organizacyjnych proszę o obecność jednego przedstawiciela szkoły/placówki na naradach.

Łączny czas trwania narad - 2 godziny.

Wicekurator Oświaty w Rzeszowie

     Stanisław Fundakowski

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie