Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Opiniowanie arkuszy organizacji

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opiniowania aneksu organizacji, wyjaśniam:

1.    Po zatwierdzeniu arkuszy organizacji przez Organy Prowadzące publiczne przedszkola i szkoły lub placówki, w sytuacji konieczności naniesienia zmian w organizacji pracy dyrektorzy sporządzają dokument o nazwie Aneks nr 1 do arkusza organizacji na rok szkolny 2017/2018.
2.    Arkusze organizacji, przesyłane przez niektóre Organy Prowadzące do kuratorium, będą odsyłane, jako niezgodne z prawem oświatowym.
3.    Aktualnie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, poprawny jest aneks do arkusza organizacji, który winien zawierać różnicę pomiędzy tym, co było w arkuszu organizacji, a obecnym stanem organizacji pracy szkoły.
4.    Załączniki do aneksu organizacji mają wynikać stricte z wprowadzonych zmian w aneksie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata  Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie