Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Projekt: Lekcje z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie oraz Oddział w Jaśle, serdecznie zapraszają szkoły ponadgimnazjalne z województwa podkarpackiego, do udziału w roku szkolnym 2017/2018 w IV edycji Projektu Edukacyjnego

Efektem finalnym Projektu jest olimpiada: "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

Warunkiem startu w olimpiadzie jest realizacja programu edukacyjnego "Lekcje z ZUS" i zgłoszenie szkoły do olimpiady w terminie do 13 listopada 2017 r.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorami ds. komunikacji społecznej i edukacji:

Alicja Kochanowicz-Grabuś (Oddział ZUS w Rzeszowie)
17 867 52 22      
alicja.kochanowicz-grabus@zus.pl

lub

Agnieszka Prajsnar (Oddział ZUS w Jaśle)
13 446 40 01 wew. 416
agnieszka.prajsnar@zus.pl

Więcej informacji na stronie: www.zus.pl/edukacja

Zapraszamy do uczestnictwa!

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie