Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Rzecznik Praw Dziecka o bezpieczeństwie

Rzecznik Praw dziecka zaprasza do korzystania z serwisów internetowych:

Odwaga ratuje życie

http://www.odwagaratujezycie.pl

Reaguj na przemoc wobec dzieci

http://www.jakreagowac.pl

Dane teleadresowe Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96
Email: rpd@brpd.gov.pl

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie