Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Szkolenia w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Fundacja  "Żyjmy  Zdrowo",  realizując  zadanie  Ministerstwa  Zdrowia  z  zakresu  zdrowia  publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016‐2020 (Cel Operacyjny 3  w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy zdziećmi i młodzieżą zagrożoną  przez  oglądanie pornografii.  Ze  względu  na  powagę  przedstawianych  zagadnień  i  zasięg  patologizacji dzieci i młodzieży, szkolenie adresowane jest do 3 grup zawodowych: 

‐  nauczycieli  (również  psychologów  i  pedagogów  szkolnych),  pracowników  socjalnych i asystentów rodzinnych, 

‐  pracowników  służb  mundurowych,  głównie  policji,  służb  miejskich  oraz  prokuratorów,  

‐  lekarzy. 

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:  

‐  otrzymają  wiedzę  z  zakresu  seksualności  człowieka,  edukacji  seksualnej,  pornografii oraz nośników jej rozpowszechniania wśród dzieci i młodzieży,   

‐  podniosą  kompetencje  w  zakresie  edukacji  seksualnej  i rozmowy  z odbiorcą,  poprawią jakość komunikatów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin 

‐  poszerzą zrozumienie zagrożeń i poznają nośniki pornografii używane przez dzieci  i młodzież,  

‐  nauczą  się  rozpoznawać  symptomy  uzależnienia  od  pornografii  i  problemy  związane  z  problematyką  nadużyć  seksualnych wobec  dzieci  i  młodzieży w zróżnicowaniu na ww. grupy zawodowe (w szkoleniach zostanie uwzględniona  specyfika pracy poszczególnych grup zawodowych), 

‐  wypracują  narzędzia  profilaktyki  antyuzależnieniowej  wobec  pornografii  oraz  sposoby przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zagrożeniem społecznym,  

‐  zwiększą swoją skuteczność w radzeniu sobie z problematyką uzależnienia od  pornografii u dzieci i młodzieży,   ‐  zdobędą  umiejętności  efektywnego  i  praktycznego  przekazywania  wiedzy  we  własnym środowisku  zawodowym,  stając  się liderami  środowiskowymi w dziedzinie wiedzy i profilaktyki antyuzależnieniowej, 

‐  otrzymają certyfikat (zaświadczenie) ukończenia szkolenia w zakresie radzenia  sobie  z  zagrożeniami  wynikającymi  z  oglądania pornografii  przez  dzieci i młodzież.

Szkolenie trwa 3 dni (piątek w godz. 11.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 17.00 i niedziela: 9.00 - 14.00). Prowadzone jest w formie interaktywnego warsztatu wykorzystującego ćwiczenia, gry i prezentacje multimedialne. Jest przygotowane z niezwykłą starannością przez fachowców z dziedziny seksuologii, psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień.    

Szkolenie  jest  bezpłatne.  

Organizator zapewnia  noclegi  i  catering  dla  uczestników.  Harmonogram szkoleń znajduje się w załączniku.    

W związku z rozpoczęciem szkoleń we wrześniu 2017 roku i procesem logistycznym prosimy o zgłaszanie uczestników na adres: katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl.

Ze względu na zasięg  projektu i ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.  

Terminarz szkoleń - plik *.pdf >>

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie