Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Kuratorium Oświaty
   w Rzeszowie

Rzeszów, 12.06.2017

WiJ.0230.6.2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy 
szkół i placówek, przedstawiciele organów prowadzących


Zapraszam Państwa na narady inaugurujące rok szkolny 2017/2018.

Program narad zostanie podany w późniejszym terminie.

Data

Miejsce

Powiaty

23.08.2017 r. godz. 10.00

PRZEMYŚL:
Centrum Kulturalne w Przemyślu przy ul. Stanisława Konarskiego 9

jarosławski, lubaczowski, przemyski, M. Przemyśl

24.08.2017 r.
godz. 10.00

KROSNO:
Sala ArtKino w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1

bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, M. Krosno, sanocki

25.08. 2017 r.
godz. 10.00

STALOWA WOLA:
Aula Uniwersytecka im. Solidarności w Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 8a

M. Tarnobrzeg, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski

28.08.2017 r.
godz. 10.00

RZESZÓW:
Duża Aula Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14

przeworski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, ropczycko- sędziszowski, strzyżowski

29.08.2017 r.
godz. 10.00

RZESZÓW:
Duża Aula Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14

dębicki, M. Rzeszów, rzeszowski

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

         Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie