Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla uczniów i ich rodziców

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie informuje, iż w związku ze zmianami w systemie oświaty od września 2017 r. w ośrodku funkcjonować będzie szkoła podstawowa dla uczniów kl. V-VIII oraz klasy II i III gimnazjum.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce oraz problemów w funkcjonowaniu są zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Placówka zapewnia specjalną organizację procesu dydaktycznego oraz oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zmian można uzyskać pod nr telefonu 17 785 05 20 oraz 536 590 670.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie ul. Budziwojska 149 35-317 Rzeszów

Strona WWW: http://mosrzeszow.pl/

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie