Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje związane z reformą edukacji

W województwie podkarpackim działa powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zespół koordynacyjny  do spraw wdrażania reformy, w składzie:

Stanisław Fundakowski
wicekurator , koordynator ds. wdrażania reformy edukacji

Iwona Bereś
wizytator – koordynator ds.  wdrażania podstaw programowych

Magdalena Tobiasz
radca prawny

Infolinia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

tel.  017 867 11 70,

e – mail: reformaedukacji@ko.rzeszow.pl

Materiały informacyjne wspomagające samorządy lokalne w kolejnych etapach wdrażania reformy zamieszczane są na bieżąco na stronach: 

www.reformaedukacji.men.gov.pl 

www.ko.rzeszow.pl

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie