Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Jakość powietrza w placówkach oświatowych

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poleca wzmożyć nadzór nad elementami higieny dzieci i młodzieży w nadzorowanych placówkach nauczania i wychowania.

W szczególności należy zwrócić uwagę na mikroklimat i jakość powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem budynków, w których przeprowadzana była termomodernizacja, w tym wymiana okien. Ważne jest także zwrócenie uwagi na warunki techniczne panujące w salach sportowych, świetlicach i poczekalniach przystosowanych na pobyt dzieci.

Jakość powietrza jest istotnym elementem wpływającym na stan zdrowia człowieka, a w szczególności na młode organizmy, które intensywnie się rozwijają. Niewłaściwa jakość powietrza może przyczyniać się do zwiększania zachorowalności na takie choroby jak astma, alergie czy infekcje dróg oddechowych. Dlatego też placówki oświatowe - wychowawcze powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, by w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci i młodzież, zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń, nie przekraczała wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Materiały, których użyto do wykończenia sufitów, ścian, podłóg powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające je do zastosowania, a placówki powinny przestrzegać zalecanego przez producentów okresu karencji dla wykorzystanych materiałów. Ważnym elementem dobrej jakości powietrza jest sprawnie działająca wentylacja oraz klimatyzacja, ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie właściwej wymiany powietrza pomiędzy pomieszczeniem, a otoczeniem zewnętrznym, która przede wszystkim wpływa na komfort przebywania w nim, a także prawidłowe dotlenienie organizmu. Jest to szczególnie ważne w przypadku sal gimnastycznych, gdzie zapotrzebowanie na tlen zwiększa się wraz z wysiłkiem fizycznym.

W przypadku podejrzenia zastosowania nieodpowiednich materiałów budowlanych, wykończeniowych, itp., należy skontaktować się z najbliższą Stacją Sanitarno Epidemiologiczną.

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie