Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

PIP.5551.204.2017                                                           

Rzeszów, 2017-04-03

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół  i Placówek
w województwie podkarpackim

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej napływają sygnały, że organizowane przez szkoły wycieczki i imprezy nie realizują celów zgodnie z przepisami prawa oświatowego, w tym z treściami zawartymi w programach nauczania, ale coraz   częściej mają charakter wyłącznie wypoczynkowy, co nie powinno mieć miejsca. Ponadto, szkołom zlecającym firmom zewnętrznym organizację wycieczek i imprez wydaje się, że  w związku z wykupieniem usługi nie odpowiadają za bezpieczeństwo i opiekę nad uczniami.

W związku z powyższym przypominam dyrektorom szkół i placówek o obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących organizacji wycieczek szkolnych, w tym o prawidłowym nad nimi nadzorze, zgodnie z zasadą, że dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

W załączeniu przesyłam, do wykorzystania, aktualną informację dotyczącą podstawowych zasad związanych z organizowaniem wyjazdów autokarowych dzieci i młodzieży, opracowaną w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wypoczynku oraz wycieczek szkolnych udziela:
Lucyna Winiarska
gł. specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
tel: 17 867-11-67,
e-mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl

Wiele niezbędnych informacji znajduje się na stronie:
http://wypoczynek.men.gov.pl,
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=12&idp=0#11 

Bezpieczna podróż autokarem - opracowanie powstało w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
Opracowanie dotyczy podstawowych zasad związanych z organizowaniem wyjazdów autokarowych dzieci i młodzieży - plik MS Word

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie