Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

MERITUM - Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty

MERITUM - numer 8 - sierpień 2017 r. - plik *.pdf

w numere:
 • Szkolne działania profilaktyczne w zakresie zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz postępowanie interwencyjne w sytu­acjach kryzysowych
 • Krośnieński „Szczepanik" Szkołą Zawodową Najwyższej Jakości - przykład dobrej praktyki z zakresu jednego z pięciu podstawowych kierunków realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.


MERITUM - numer 7 - lipiec 2017 r. - plik *.pdf

w numerze:

 • Świetlica szkolna miejscem przyjaznym dla dziecka
 • Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie  Szkołą Zawodową Najwyższej Jakości - przykład dobrej praktyki z zakresu jednego z pięciu podstawowych kierunków realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

MERITUM - numer 6 - czerwiec 2017 r. - plik *.pdf

w numerze:

 • Podręczniki szkolne - Co od września 2017 r.?
 • Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017

MERITUM - numer 5 - maj 2017 r. - plik *.pdf

w numerze:

 • Bezpieczeństwo wycieczek szkolnych – „kompendium” wiedzy dla organizatorów i opiekunów szkolnych wyjazdów;
 • Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku Szkołą Zawodową Najwyższej Jakości - przykład dobrej praktyki z zakresu jednego z pięciu podstawowych kierunków realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

MERITUM - numer 4 - kwiecień 2017 r. - plik *.pdf

w numerze:

 • Współpraca oświatowa Podkarpacia z niemieckim Krajem Saary
 • Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej – szkolenia dla nauczycieli
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole
 • Wspierać rozwój, czyli kilka zdań o kształceniu dzieci i młodzieży z zagranicy

MERITUM - numer 3 - marzec 2017 r. - plik *.pdf

w numerze:

 • Program wychowawczo—profilaktyczny
 • Szkoły bliżej doradztwa zawodowego i rynku pracy
 • Zmiany programowe w edukacji
 • Zmiany w procedurze oceny pracy dyrektora

 

MERITUM - numer 2 - luty 2017 r. - plik *.pdf

W numerze:

 • Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra
 • Organizacja wolontariatu w szkołach i placówkach według ustawy Prawo oświatowe
 • Kompetencje i uprawnienia rad rodziców
 • Zaproszenie do konkursów: 
  • Wolontariusz Roku 
  • Nauczyciel wychowujący do wartości 
  • Złoty Prym

MERITUM - numer 1 - grudzień 2016/styczeń 2017 r. - plik *.pdf

W numerze:

 • Programowanie w podstawówce – absurd czy szansa na sukces?
 • Jak to z wypadkami bywa...
 • Wizyta studyjna na Litwie
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie