Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - 17 867 11 42, 
ul. Grunwaldzka 15 
35-959 Rzeszów
www.ko.rzeszow.pl 
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej: KOrzeszow/skrytka

REGON: 006473389
NIP: 813-27-98-565

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  • Podkarpacki Kurator Oświaty - 17 867 11 00
  • Wicekurator - 17 867 11 43
  • Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją - 17 867 11 31
  • Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji - 17 867 11 19

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

pokój: 121
telefon: 17 867 11 00
email: mrauch@ko.rzeszow.pl

Wicekurator Oświaty
Stanisław Fundakowski

pokój: 106
telefon: 17 867 11 00
email: sfundakowski@ko.rzeszow.pl

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
Bożena Pasieka

pokój: 131
telefon: 17 867 11 31
email: bpasieka@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego
w Krośnie
Lucyna Opoń

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
pokój: 207
telefon: 13 437 28 63
email: lopon@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego
w Przemyślu
Bernadeta Jasińska 
ul. Wodna 13, 37-700 Przemyśl
pokój: 10
telefon: 16 678 26 69
email: bjasinska@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego
w Tarnobrzegu
Bździkot Dariusz
ul. 1-go Maja 4, 38-400 Tarnobrzeg
pokój: 408
telefon: 15 822 15 95
email: dbzdzikot@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego
w Rzeszowie
Nowińska-Zgurska Małgorzata

pokój: 132
telefon:17 867 11 32
email: mzgurska@ko.rzeszow.pl

Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji
Jolanta Niedźwiedzka
pokój: 119
telefon: 17 867 11 19 
email: jniedzwiedzka@ko.rzeszow.pl 

Kierownik Oddział Pragmatyki i Prawa Oświatowego
Alicja Bialic 
pokój: 119 
telefon: 17 867 11 19 
email: abialic@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Wspomagania i Innowacji
Marek Kondziołka

pokój: 123
telefon: 17 867 11 23
email: mkondziolka@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Administracji i Obsługi
Marta Mazur

pokój: 125
telefon: 17 867 11 25
email: mmazur@ko.rzeszow.pl

Główny księgowy
Grażyna Kalandyk

pokój: 116
telefon: 17 867 11 16
email: gkalandyk@ko.rzeszow.pl

Pełen wykaz pracowników Kuratorium Oświaty w Rzeszowie >>

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie