Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Rekrutacja

2017-07-12 Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych
Wykaz jest na bieżąco aktualizowany, prosimy szkoły o systematyczne przesyłanie informacji

2017-07-03 Pilne! Rekrutacja 2017
Prosimy wprowadzić informację o aktualnym stanie rekrutacji - liczba chętnych, liczba wolnych miejsc

2017-06-24 Wykaz MEN olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych
przeprowadzanych w roku szkolnym 2016/2017

2017-06-08 Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
Informuję, że badania przeprowadzane są w 25 podmiotach medycznych na terenie całego województwa

2017-06-07 Zmiana zarządzenia w sprawie wykazu konkursów
konkursy, zawody, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

2017-06-05 Wykaz konkursów itp. które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

2017-05-11 Rekrutacja 2017 - zbieranie informacji
Szkoły ponadgimnazjalne prosimy o wprowadzenie informacji o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018

2017-05-10 Rekrutacja - rozporządzenie z 20.03.2017
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

2017-04-14 Rekrutacja 2017/2018
Zarządzenie PKO w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

2016-06-22 Zarządzenie Nr 12/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2016 PKO z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych

2016-06-10 Zarządzenie Nr 11/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

2016-03-30 Rozporządzenie MEN
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

2016-03-23 Zmiana Zarządzenia w sprawie harmonogramu rekrutacji
Zarządzenie Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016

2016-03-16 Rekrutacja - informacja o zmianie harmonogramu
Przekazuję pismo z MEN w sprawie harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym

2016-02-29 Zarządzenie Nr 5/2016
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

2016-02-04 Zarządzenie Nr 3/2016
w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

2015-07-05 Rekrutacja - komunikat nr 2
Szkoły ponadgimnazjalne wszystkich typów prosimy o wprowadzenie informacji nt. 1 etapu rekrutacji do dnia 15.07.2015r.

2015-06-23 Zarządzenie Nr 16/2015 PKO
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

2015-06-10 Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez KO i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie

2015-05-20 Zmiana zarządzenia w sprawie rekrutacji uczniów
zasady ustalania w procesie rekrutacji liczby punktów dla laureatów i finalistów konkursów tematycznych

2015-05-08 Zarządzenie Nr 11 / 2015 z dnia 7 maja 2015 r.
zmieniające zarządzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów

2015-04-08 Przyjmowanie laureatów/finalistów olimpiad
do szkół w pierwszej kolejności

2015-03-20 Zmiana Zarządzenia nr 4/2015
Zmiana zarządzenia nr 4/2015 w sprawie rekrutacji uczniów

2015-03-03 Rekrutacja 2015 - wprowadzanie danych
Szkoły ponadgimnazjalne wszystkich typów prosimy o wprowadzenie informacji nt. oferty edukacyjnej do 15.03.2015r.

2015-02-23 Obwieszczenie w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu
Zarządzenia Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji

2014-12-15 Zgłaszanie konkursów, zawodów wpisywanych na świadectwo
... zwracam się do wszystkich podmiotów działających na terenie szkół woj. podkarpackiego organizujących zawody ...

2014-05-29 Rekrutacja 2014/15 - komunikat nr 1
Do dnia 2014.06.04 prosimy wprowadzić dane nt pierwszego etapu rekrutacji - komunikat nr 1

2014-04-11 Zarządzenie Nr 11/2014 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2014 PKO z dnia 13.02.2014 r.

2014-02-28 Rekrutacja do publicznych szkół i placówek
zmiany w ustawie o systemie oświaty - prezentacja z konferencji w dn. 26.02.2014r.

2014-02-18 Zarządzenie Nr 4/2014 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15

2013-07-09 Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych
Lista wolnych miejsc

2013-06-03 Rekrutacja - komunikat nr 1
Prosimy wpisać wyniki 1 etapu rekrutacji

2013-05-28 Zarządzenie Nr 3/2013 PKO
w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na punkty ocen

2013-03-13 Rekrutacja 2013 - wprowadzenie danych
Prosimy przekazać dane do 15.03.2013r.

2013-02-13 Zarządzenie Nr 1/2013 PKO
w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014

2012-06-11 Rekrutacja - komunikat nr 1
Do 14 czerwca 2012r. prosimy wpisać informacje po I etapie rekrutacji

2012-04-24 Nabór do klas dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
SOSW we Frysztaku ogłasza nabór uczniów w młodszym wieku szkolnym

2012-03-23 Policealne Studium Aktorskie w Olsztynie
Egzaminy i zasady przyjęć

2012-03-23 Gimnazjum dla uczniów z wadami słuchu
Informacja o Gimnazjum nr 3 w Rzeszowie

2012-03-12 Rekrutacja 2012 - Zarządzenie Kuratora Oświaty
w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, ...

2012-03-07 Rekrutacja - wprowadzanie danych
Dane prosimy wprowadzać od 12 do 15 marca 2012r.

2012-02-15 Szkoła dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo
Wrocław, ul. Wejherowska

2011-09-06 Rekrutacja - komunikat nr 3
Do 13 września prosimy wpisać informację nt wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych

2011-07-06 Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych
Lista wolnych miejsc w szkołach na podstawie danych przekazanych przez podkarpackie placówki

2011-06-28 Rekrutacja - komunikat nr 2
Do 6 lipca prosimy wpisać komunikat nr 2 - liczbę przyjetych uczniów, liczbę wolnych miejsc

2011-06-01 Rekrutacja - komunikat nr 1
Do 13 czerwca prosimy wpisać informacje nt. aktualnego stanu rekrutacji

2011-03-21 Zbieranie danych o rekrutacji
Tak jak w ubiegłych latach zbieramy informacje nt. przebiegu rekrutacji w województwie

2011-02-08 Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2011/2012
Zarządzenie Nr6/20011 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2011r.

2011-02-04 Szczególne osiągnięcia ucznia (absolwenta) gimnazjum
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie