Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Reforma edukacji

2017-05-25 Zespół koordynacyjny do spraw wdrażania reformy oświatowej
w województwie podkarpackim

2017-04-13 Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że ...

2017-03-28 Kuratorium Oświaty a poszukiwanie pracy dla nauczycieli
... wyjaśniam, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ...

2017-03-27 Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole
Rozpoczęła się emisja nowego spotu dotyczącego zmian w systemie edukacji. Tym razem pokazujemy, w jaki sposób reforma ..

2017-03-21 Szkolenia dla nauczycieli „Nowa podstawa programowa 2017”

2017-03-20 Biblioteki w szkołach – informacja MEN
... Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. ...

2017-03-07 Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ...

2017-02-09 Badanie MEN
nt. losów gimnazjów prowadzonych przez JST

2017-02-08 Reforma edukacji - ważne sprawy
Informacje i komunikaty na stronie MENu

2017-02-08 Informacje i wyjaśnienia związane z opracowywaniem uchwał
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

2017-01-26 Wydanie opinii przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
do uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

2017-01-20 Spotkania w regionach nt. reformy edukacji
wrzesień - grudzień 2016 r.

2017-01-16 List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie...

2017-01-16 List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców
m.in. projekt przykładowej uchwały dostosowującej sieć do nowego ustroju szkolnego

2017-01-16 List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół,
Nauczycieli i Pracowników Oświaty

2017-01-13 Do organów prowadzących gimnazja innych niż JST
Do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć wnioski o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych

2017-01-12 Reforma edukacji
kontakt: telefoniczny, elektroniczny

2016-12-22 Reforma edukacji
broszura informacyjna

2016-12-02 Reforma edukacji - List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Przed nami kolejny krok na drodze wdrażania zmian w systemie oświaty ...

2016-12-02 Szkoła po zmianie
plakat informacyjny

2016-12-02 Reforma edukacji - harmonogram spotkań
Harmonogram spotkań w sprawie wdrażania reformy edukacji

2016-11-29 Errata do projektu ustawy - Przepisy wprowadzające

2016-11-29 Projekt ustawy - Prawo oświatowe

2016-11-29 Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe

2016-11-24 Serwis MEN poświęcony reformie edukacji
http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie