Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Programy dla edukacji

2017-02-09 Złoty Prym - Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Regulamin, karta zgłoszeniowa

2017-01-05 Program Erasmus+
Informacje z PCEN nt. aplikowania o środki UE w 2017 r. w ramach programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna

2016-10-26 Projekt edukacyjny IPN: Kamienie pamięci
Projekt służy upamiętnianiu osób – zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju

2016-10-14 Program współpracy transgranicznej
Dodatkowy nabór na mikroprojekty w ramach 3. osi priorytetowej Programu Interreg V-A

2016-10-14 Program: Chronimy dzieci
Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek realizujących politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

2016-10-13 Po-po-jutrze - Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych
ogólnopolski projekt ukierunkowany na kształcenie ustawiczne osób dorosłych

2016-09-21 IV edycja programu: Oblicza dialogu
Temat: W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata

2016-09-19 Akademia Bezpiecznego Puchatka - VIII edycja
program edukacyjny skierowany dla uczniów klas I szkół podstawowych

2016-09-16 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w r. szk. 2016/17

2016-09-16 Konkurs: Nauczyciel wychowujący do wartości
Organizatorem konkursu Nauczyciel wychowującydo wartości zwany dalej konkursem jest Podkarpacki Kurator Oświaty

2016-09-14 Program: Owoce i warzywa w szkole
uprzejmie zachęcam do przystąpienia w roku szkolnym 2016/17 do unijnego programu: Owoce i warzywa w szkole

2016-09-06 Program: Równać szanse
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie