Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Nadzór pedagogiczny

2017-01-30 Plan nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2016/2017 – aneks 2

2016-11-15 Aneks - do planu nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2016/2017

2016-09-08 Raport: Jakość edukacji
Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w roku 2015.

2016-08-31 Plan nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2016/2017

2016-08-31 Prezentacje z narad Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

2016-07-20 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2016/2017

2015-08-31 Prezentacje z narad
Prezentacje z narad z dyrektorami szkół i placówek oraz przedstawicielami JST

2015-08-14 Plan nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2015/2016

2014-08-28 Plan nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2014/2015

2013-12-05 Słychać nas było w Kosmosie!
Zespół Szkół w Stobiernej

2013-11-29 Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2013 / 2014

2013-08-21 Plan nadzoru pedagogicznego - 2013/2014
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014

2012-12-17 Projekt- nowy przedmiot: Zajęcia praktyczno- badawcze
Cel projektu: zwiększenie zainteresowania uczniów szkół SP i GIM naukami przyrodniczymi

2012-09-10 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2012/2013

2012-08-27 Plan nadzoru pedagogicznego - 2012/2013
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013

2012-05-18 Działalność Biblioteki
Zespołu Szkół nr 1 w Łańcucie

2012-05-18 Pomarańczowa Biblioteka
I LO w Łańcucie

2012-04-24 Zastosowanie TI na zajęciach wf
Dziennik elektroniczny, tworzenie dokumentów

2012-04-24 Zdrowa żywność - lekcja języka niemieckiego
Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Łańcucie

2012-04-24 Wielokąty foremne - lekcja matematyki
Zespół Szkół w Krośnie

2012-01-10 Wojewódzki Konkurs Artystyczny
Polska Prezydencja w Unii Europejskie Pochwalmy się Podkarpaciem

2011-12-30 Materiały z konferencji
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych przepisów oświatowych

2011-12-19 Pilotaż nowych rozwiązań prawnych
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2011-11-24 Raport z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego
w województwie podkarpackim w r. szk. 2010/2011

2011-09-26 Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2010/2011
Analiza zebranych informacji

2011-09-23 Narady z dyrektorami szkół - prezentacje
Prezentacje z ''narad sierpniowych''

2011-09-16 Raport - monitorowanie wdrażania podstawy programowej
w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2010/2011

2011-08-30 Plan nadzoru pedagogicznego - 2011/2012
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

2011-08-23 Monitorowanie art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela
Wyniki monitorowania wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

2011-05-09 Plan nadzoru pedagogicznego - uaktualnienie
Rok szkolny 2010/11

2011-04-26 Galeria twórczości artystycznej nauczycieli
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rz-wie filia w Jaśle

2011-04-26 Zwiedzamy okolice Strzyżowa
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rz-wie filia w Strzyżowie

2011-04-18 Getting around London
Zajęcia z j. angielskiego

2011-04-18 Zajęcia z uczniami z Koła Rowerzystów
Liga Mistrzów BRD

2011-04-01 Nadzór pedagogiczny
W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wskazuje się konieczność monitorowania

2011-03-16 Koło informatyczne
Wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych

2011-03-16 Muzyka nie ma granic
Muzyka jako uniwersalny język

2011-02-09 Dziennik elektroniczny
Przykład dobrej praktyki

2011-01-17 Wych. przedszkolne - informacje i materiały z konferencji
Realizacja projektów unijnych - szansą na rozwój wychowania przedszkolnego na Podkarpaciu

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie