Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Przetargi/zadania zlecone

2017-07-17 Zapytanie ofertowe - studia podyplomowe
Mogą wziąć udział wykonawcy, którzy prowadzą statutową działalność w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

2017-07-17 Zapytanie ofertowe - kursy i konferencje
Mogą wziąć udział wykonawcy, którzy prowadzą statutową działalność w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

2017-05-13 Wyniki konkursu ofert - wypoczynek dzieci z rodzin
najuboższych

2017-05-13 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych
w obszarze oświaty, edukacji i wychowania (z wyłączeniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży) w 2017 roku.

2017-05-13 Wyniki konkursu ofert - dofinansowanie wypoczynku

2017-03-28 Otwarty konkurs ofert
w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach

2017-03-28 Otwarty konkurs ofert
w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

2017-03-28 Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w obszarze oświaty, edukacji i wychowania

2016-05-31 Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego w 2016 roku

2016-05-31 Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w 2016 roku

2016-05-31 Dofinansowanie organizacji zadań z wyjątkiem wypoczynku
zadań w obszarze oświaty, edukacji i wychowania w 2016 r.

2016-04-20 OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań pub. w zakr. organizacji wypoczynku letniego

2016-04-20 OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań pub. w zakr. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach

2016-04-20 OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań pub. w obszarze oświaty, edukacji i wychowania skierowanych do dzieci i młodzieży

2015-09-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym dotyczącym szkoleń dla nauczycieli

2014-05-30 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w obszarze oświaty, edukacji i wychowania

2014-05-30 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego w 2014r.

2014-05-30 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2014r.

2014-04-17 OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań pub. w obszarze oświaty, edukacji i wychowania skierowanych do dzieci i młodzieży

2014-04-17 OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań pub. w zakr. organizacji wypoczynku letniego

2014-04-17 OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań pub. w zakr. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach

2013-05-31 Wyniki otwartego konkursu ofert
na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

2013-05-31 Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach

2013-05-22 Rozstrzygnięcie konkursu ofert złożonych przez
organizacje pozarządowe na realizację zadań w obszarze oświaty, edukacji i wychowania w 2013 roku

2013-04-15 Otwarte konkursy ofert
Otwarte konkursy ofert związane z wypoczynkiem i realizacją zadań publicznych w obszarze oświaty

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie