Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Wychowanie, opieka i profilaktyka

2016-09-07 Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy
informacje, materiały

2016-01-20 Pakiet edukacyjny: Dopalacze, odsłona piekła
pakiety dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

2016-01-20 Bezpieczne ferie - materiały informacyjne
Przydatne informacje na stronach internetowych

2015-12-17 Pismo Ministra Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

2015-12-03 Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka
Materiały z konferencji dla dyrektorów poradni psychologiczno - pedagogicznych w dniu 9 października 2015 r.

2015-11-04 Obowiązkowe szkolenia dla dyrektorów i pracowników szkół
odbędą się szkolenia dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym związanych z wtargnięciem napastnika do szkoły

2015-03-20 Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek w Pieniny
List Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego

2015-03-02 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Materiały informacyjne

2015-02-19 Rekomendowane zadania do realizacji w projektach
Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

2014-12-04 III Międzynarodowa konferencja naukowo – metodyczna
Edukacja zdrowotna w szkole - wspieranie zdrowia uczniów najmłodszych

2013-11-28 Konferencja dla przedstawicieli JST oraz szkół i placówek
Podsumowanie działań szkół ....ZMIANY W PROGRAMIE

2013-11-14 Zapobieganie i zwalczanie przemocy
12 kroków działania zgodnego z Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet ...

2013-07-12 Program: Mądre żywienie, zdrowe pokolenie
Program edukacyjno-badawczy

2013-07-10 Kampania: Znamię! Znam je?
Akademia Czerniaka chce szerzej edukować na temat czerniaka

2012-10-26 Promocja zdrowia: konferencja, wręczenie certyfikatów
Szkoła Promująca Zdrowie – Szkołą promującą zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

2011-04-19 Profilaktyka używania nowych narkotyków, tzw. dopalaczy
Oferta działań profilaktycznych adresowanych do dyrektorów szkół, kadry, rodziców, uczniów, JST

2011-04-11 Materiały z konferencji
Szkodliwość substancji o działaniu psychoaktywnym (tzw. dopalaczy)

2011-02-03 Młodzież kontra rak płuca
Działania edukacyjne w regionach rozpoczęte

2011-02-02 Działania szkoły związane z zagrożeniem narkomanii
19.01.2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zostało podpisane porozumienie

2011-01-27 Grypa A/H1N1 - informacje, zalecenia
MEN zwraca się do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek nauczania i wychowania

2009-12-21 Praktyczny poradnik savoir vivre wobec niepełnosprawnych
Plik *.pdf

2009-12-21 Jak reagować na cyberprzemoc?
Poradnik dla szkół

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie