Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
System Informacji Oświatowej

2017-03-16 Przekazywanie danych SIO
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać do 20 kwietnia 2017r.

2016-11-29 Do JST - weryfikacja danych SIO
z 30 września 2016 r.

2016-09-27 SIO - komunikat z dnia 9 września 2016 r.
Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli ...

2016-08-31 SIO - wrzesień 2016 - zbieranie danych
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać odpowiednio do 22 września oraz 19 października 2016r.

2016-05-14 SIO strona MENu
Informacje, e-learning, RSPO

2015-12-23 Przekazywanie danych do nowego SIO w styczniu 2016
Uprzejmie przypominamy o potrzebie przekazywania danych do nowego SIO

2015-11-20 Weryfikacja danych w SIO spis 30.09.2015r.
W związku z prowadzoną przez MEN weryfikacją danych ze spisu SIO

2015-09-03 SIO - wrzesień 2015 - zbieranie danych
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać odpowiednio do 22 września oraz 19 października 2015r.,

2015-03-18 SIO - marzec 2015 - przekazywanie danych
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać do 17 kwietnia 2015r.

2014-09-03 SIO - wrzesień 2014 - zbieranie danych
Uprzejmie informuję, że obecnie obowiązująca wersja (3.17.0 programu SIO) jest dostępna na stronie MEN

2013-01-31 Informacja dla prowadzących lokalne bazy SIO
W związku z występującymi trudnościami przy wprowadzaniu danych na platformę informatyczną

2011-12-21 Weryfikacja danych SIO
Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do weryfikacji danych otrzymanych w ramach spisu SIO

2011-04-06 System Informacji Oświatowej
Aktualizacja bazy SIO wg stanu z dnia 31 marca 2011r.

2011-03-27 Dane z systemu SIO
Wykaz szkół i placówek oświatowych

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie