Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Sport/turystyka/wypoczynek

2017-07-24 Bezpieczny wypoczynek- przypominamy o działających serwisach
Poradnik bezpiecznego wypoczynku, Bezpieczny autobus, Polak za granicą, Bezpłatna aplikacja iPolak, Rejestracja wyjazdu

2017-06-26 Organizacja obozu lub kolonii
Informacje dla organizatorów

2017-06-24 Sprawy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży
Odpowiedź MEN dotyczy m.in. agroturystyki

2017-06-23 Moje Bezpieczne Wakacje 2017
(Nie)znane atrakcje mojego regionu - Akcja, konkurs, projekt edukacyjny

2017-03-28 Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w obszarze oświaty, edukacji i wychowania

2017-03-28 Otwarty konkurs ofert
w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach

2017-03-28 Otwarty konkurs ofert
w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

2017-03-23 Zaproszenie do komisji konkursowej dla organizacji
pozarządowych

2017-03-07 Informacja dla organizatorów wypoczynku
Priorytety Ministra Edukacji Narodowej

2016-08-29 Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno
– sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

2016-07-06 Informacja dla organizatorów wypoczynku
nt. zaświadczeń o zgłoszeniu wypoczynku

2016-06-03 Kursy na kierownika i wychowawcę formy wypoczynku
Informacje dla organizatorów kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-06-02 Od 15 czerwca kolejna edycja konkursu: Bezpieczne Wakacje
Bezpieczne Wakacje to hasło konkursu prac plastycznych oraz konkursu na profilaktyczny spot filmowy

2016-05-05 Informacja dla organizatorów wypoczynku i kursów
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizatorów kursów przygotowawczych dla kierowników ...

2016-01-13 Informacja dotycząca organizacji wypoczynku
w czasie ferii zimowych

2015-05-26 Wycieczki i imprezy szkolne - przepisy
informacja dotycząca przepisów obowiązujących wszystkich organizatorów wycieczek i imprez szkolnych

2015-02-25 Informacja dla Organizatorów Wypoczynku
Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Organizatorów Kursów Przygotowawczych dla Kierowników i Wychowawców

2014-06-13 Informacja dla organizatorów wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży

2014-05-26 Organizacja wycieczek zagranicznych
Informacje

2013-06-20 Bezpieczne Wakacje 2013
Bezpieczne Wakacje 2013 - rusza kolejna edycja konkursu

2012-03-05 Procedury dotyczące zgody PKO
na organizację kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców i instruktażowych

2011-12-21 Terminy ferii zimowych
w różnych regionach Polski

2011-12-21 Informacja dla organizatorów wypoczynku zimowego
dzieci i młodzieży w 2011/2012 r

2011-09-05 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie
Oferta ścieżek edukacyjnych

2011-05-09 Akcja Poznaj Beskidy
Od stycznia 2010r. trwa akcja Poznaj Beskidy

2011-03-15 Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
Rejestracja placówek na terenie województwa podkarpackiego

2011-01-11 Wypoczynek dzieci - informacja dla rodziców
Rodzice przed wysłaniem dziecka na wypoczynek winni zapoznać się ...

2010-12-01 Zmiana rozporządzenia nt organizacji wypoczynku dzieci
Informacja o nowelizacji rozporządzenia z 1 marca 2010 roku

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie