Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Doskonalenie nauczycieli

2017-07-25 Warsztaty ECML w Grazu
nabór na warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym

2017-07-20 Szkolenia w ramach Narodowego Programu Zdrowia
podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie  pornografii

2017-07-14 Dzień otwarty ZUS dla nauczycieli
Oddziału ZUS w Jaśle wraz z inspektoratami zaprasza nauczycieli na Dzień Otwarty w dniu 18 lipca 2017

2017-07-05 Szkolenie: Edukacja wobec wyzwań
Szkolenie jest elementem projektu współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ

2017-06-23 Kompetencje cyfrowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych
warsztaty w Grazu

2017-06-23 Szkolenie: W tej zabawie jest metoda!
PNWM zaprasza nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup młodzieżowych, pracowników i wolontariuszy - 15-18.10.2017

2017-06-21 Warsztaty dla nauczycieli, animatorów kultury
Podkarpacka Edukacja Kulturowa - Bardzo Młoda Kultura 2016-2018

2017-06-14 Konferencja edukacyjna IT Teachers’ Days
nauka wykorzystywania nowych technologii w dydaktyce i uświadamianie korzyści z tego płynących

2017-06-08 XXIV Ogólnopolski Zjazd PSNPP
Zjazd Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych - Wyzwania współczesnej energetyki

2017-06-08 Konferencja: Szkoła miejscem sukcesu ucznia
Lublin, 14 czerwca 2017 r. o godz. 9.30

2017-06-07 Nauczanie języka polskiego jako obcego
Studia podyplomowe - III edycja - Uniwersytet Rzeszowski

2017-05-30 Konferencja:Wartości podstawą wychowania w rodzinie i szkole
Termin: 14 czerwca 2017 r. (środa), SALA KOLUMNOWA PUW w Rzeszowie

2017-05-30 Program: Microsoft Innovative Educator Experts
Microsoft zaprasza szkoły do udziału w programie w roku szkolnym 2017/2018

2017-05-29 Konferencja - podsumowanie PILOTAŻU PROGRAMOWANIA
W programie konferencji: dobre praktyki – prezentacje szkół, prezentacja programów i pomocy dydaktycznych

2017-05-23 Szkolenia dla pracowników Poradni PP
Projekt ORE - Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

2017-05-23 Wczesna pomoc dziecku ze spektrum autyzmu
III konferencja z cyklu Nauka dla praktyki - praktyka dla nauki - Kraków, 10.06.2017

2017-05-22 Konferencja: Książki, które czytają Ciebie i tłumaczą świat
6.06.2017r., Sala kolumnowa Podkarpackiego UW

2017-05-17 Lingwistyka stosowana-nowa oferta Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nowy kierunek studiów na UR

2017-05-16 Jak wspomagać szkoły - kształcenie kompetencji kluczowych
Szkolenie ORE dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

2017-05-15 Kurs: Ssaki morskie – nauka i edukacja
bezpłatny 2-dniowy kurs szkoleniowy dla nauczycieli

2017-05-12 Szkolenie ORE: Państwowotwórcza rola Kościoła katolickiego
w Polsce na przestrzeni dziejów. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych w edukacji historycznej.

2017-05-08 Konferencja naukowa - Warszawa - 19.05
Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji nauczycieli pedagogiki specjalnej i osób ze specjalnymi potrzebami ...

2017-05-08 Pierwszy Europejski Festiwal Schumana
13 maja 2017 roku - Świątynia Opatrzności Bożej

2017-05-05 Konferencja: Bo liczy się zdrowie.Sprawdzone rozwiązania ...
Warszawa, 11 maja 2017 (czwartek), zaprasza Ministerstwo Zdrowia

2017-04-27 Szkolenie: Jak wspomagać szkoły w ...
ORE zaprasza na szkolenie: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?

2017-04-26 Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania ...
Nabór na trenerów i trenerki. Projekt: Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci.

2017-04-24 Konferencja dla nauczycieli
Integracja dla edukacji. Nowa podstawa programowa. Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i w szkole podstawowej

2017-04-19 Szkoła Promująca Zdrowie inwestycją w zdrowie dziecka
Wojewódzka Konferencja Naukowo-Metodyczna, Czudec 5 czerwca 2017r.

2017-04-18 Konferencja dla psychologów, nauczycieli
III Krakowska Konferencja Diagnostyczna - Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i młodzieży

2017-04-14 Konferencja: ŚWIADOME JEDZENIE - MĄDRE POKOLENIE
21 kwietnia 2017r. - Wpływ aspektów żywieniowych na zdrowie i wychowanie dzieci i młodzieży

2017-04-04 Konferencja z okazji 650-lecia Ormian w Polsce
7 kwietnia 2017r. - Urząd Wojewódzki - Sala kolumnowa - wstęp wolny

2017-04-03 V konferencja: Łączy nas kształcenie zawodowe
wtorek, 25 kwietnia br. w gmachu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie

2017-03-31 II Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna
15 lat z EDUballami – zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUball

2017-03-31 Konferencja: Jak chronić siebie i przyrodę?
Pomysły na lekcje w klasie i w terenie. Aktywne metody nauczania w klasach I-VI.

2017-03-30 Szkolenie dla nauczycieli języka hiszpańskiego
Techniki aktywizujące z wykorzystaniem materiałów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego

2017-03-30 Trwa Tydzień Polonistów '2017
Wykłady, seminaria, warsztaty na Uniwersytecie Rzeszowskim

2017-03-22 Edukacja oparta na dowodach
II Ogólnopolska Konferencja - 6-7 kwietnia 2017 r.

2017-03-21 Szkolenia dla nauczycieli „Nowa podstawa programowa 2017”

2017-03-20 Szkolenia: Wdrażanie nowej podstawy programowej '2017
Cykl szkoleń w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

2017-03-17 Szkolenie: profilaktyka uzależnień
Temat: wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych

2017-03-07 Konferencja z okazji XIII Narodowego Dnia Życia
Temat: Kochając życie, wspieramy rodzinę

2017-03-07 Zaproszenie: Młodzież na Ukrainie - forum
w imieniu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży zapraszam szkoły realizujące projekty edukacyjne z Ukrainą ...

2017-03-03 VI Ogólnopolska Konferencja: Normalizacja w Szkole
15 marca 2017 roku w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

2017-02-24 Stypendia dla nauczycieli na uniwersytecie w Louvain-la-Neuv
Zapraszamy romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii

2017-02-16 Materiały z konferencji z dnia 07.02.2017 r.
“Przyszłość edukacji zawodowej w kontekście zmian w systemie edukacji”

2017-02-14 Konferencja Naukowa: Człowiek w świecie wartości
21 lutego 2017 r. (wtorek) - Sala Kolumnowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

2017-02-14 ASP Katowice zaprasza
Bezpłatna konferencja dla nauczycieli

2017-02-13 Ogólnopolski Kongres Oświatowy
23-24 marca 2017 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

2017-02-13 Dofinansowywanie posiłków w szkołach
Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach: Dobry jak chleb

2017-02-07 Seminarium: Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową
miejsca seminariów: Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl

2017-02-07 XXIV Seminarium: Wybrane Problemy Chemii
seminarium odbędzie się w dniach 9 i 10 lutego 2017 r. w sali V-1 PRz

2017-01-24 Rekrutacja liderów regionalnych do programu RedELEProf
informacja dla nauczycieli języka hiszpańskiego

2017-01-24 XXIV Seminarium: Wybrane Problemy Chemii
Politechnika Rzeszowska - 9 i 10 lutego 2017

2017-01-05 Szkoleniu w USA poświęconym edukacji nt. Zagłady Żydów
Zapraszają Ambasada USA i Muzeum POLIN

2016-12-30 Warsztaty: Zasady wypełniania wniosku w Programie Erasmus
Wypełniania wniosku w Programie Erasmus + Sektor Edukacja szkolna, Akcja KA1 Mobilność kadry edukacyjnej

2016-12-29 Szkolenie: Metody i techniki coachingu ...
Szkolenie: Metody i techniki coachingu w pracy doradcy zawodowego

2016-12-13 Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja
Bezpłatna konferencja: 19.XII.2016, Hotel RZESZÓW, al. J.Piłsudskiego 44

2016-12-13 Edukacja przez Szachy w Szkole
Konferencja informacyjno-metodyczna w PCEN

2016-12-08 Konferencja: Edukacyjny wymiar regionalizmu
19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00, w PCEN w Rzeszowie

2016-12-08 Prowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
Opracowanie instrumentów - spotkanie informacyjno-konsultacyjne ORE

2016-12-07 Nauczyciel prowadzący a asystent dziecka ze spektrum autyzmu
Bezpłatne szkolenie

2016-12-05 Sprawności moralne w wychowaniu i edukacji
V interdyscyplinarna konferencja naukowa

2016-12-01 Konferencja: WOLONTARIAT przestrzeń czynienia dobra
Lista zakwalifikowanych uczestników

2016-12-01 II Kongres Mediatorów Szkolnych
7-9 grudnia 2016 r. w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

2016-11-30 Szkolenie: Jak uczyć o Polskim Październiku
Wykorzystanie materiałów audiowizualnych i wystawy w edukacji historycznej

2016-11-25 Konferencja: Tutoring szkolny – wychować człowieka mądrego
Konferencja / program edukayjny

2016-11-24 Edukacja przedszkolna i szkolna wobec wyzwań migracyjnych
kurs dla nauczycieli i wychowawców

2016-11-23 Regionalne spotkania informacyjne dot. Programu ERASMUS+
sektor EDUKACJA SZKOLNA w woj. podkarpackim

2016-11-23 Konferencja: Wspomaganie psychofizycznego rozwoju dziecka...
... w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

2016-11-18 Mobilność w sieci - Relacje - bezpieczeństwo - rozwój
Konferencja - Gdańsk - 1-3 grudnia 2016 r.

2016-11-17 Konferencja w Instytucie Żywności i Żywienia
Podsumowanie doświadczeń koordynatorów i dyrektorów szkół realizujących program certyfikacji szkół i przedszkoli

2016-11-10 Konferencja: Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra
Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce

2016-11-09 Sympozjum naukowe: Prawda nas wyzwoli czy...
Prawda nas wyzwoli czy my wyzwolimy prawdę? – konsekwencje dla wychowania

2016-11-08 Konferencja: Prawa Dziecka w Obszarach Społecznych
Temat: Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej i placówek oświatowych

2016-11-08 Forum eksperckie: Wiem, czuję, pomagam
Forum dla nauczycieli i wychowawców - 14 listopada 2016 r.

2016-11-08 Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych
Elbląg w dniach 8,9.12.2016

2016-11-07 Konferencja: Wyzwania współczesnej edukacji
Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2016-11-07 Szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą w szkole"
Lista nauczycieli, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniu

2016-10-28 Bezpłatne szkolenie: RECYKLING - ART.
RECYKLING - ART. - jak przekształcać zwykłe przedmioty, by stały się ciekawą zabawą plastyczną

2016-10-28 Szkolenie PNWM: W tej zabawie jest metoda!
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza na szkolenie

2016-10-28 Konferencja: Cyfrowa szkoła - nowoczesna edukacja
bezpłatna konferencja, 9 listopad 2016 r. godz.10:00, Krosno

2016-10-27 Szkolenie pt. Dziecko z cukrzycą w szkole
10 listopada 2016 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie

2016-10-26 Ogólnopolski projekt szkoleń IPN dla nauczycieli
Polski wiek XX – losy państwa i narodu

2016-10-14 Studia podyplomowe: Nauczanie języka polskiego jako obcego
z dofinansowaniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty

2016-10-14 6. Konferencja Programu ARISS w Polsce
Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce

2016-10-14 PZPN zaprasza na kursokonferencja Grassroots 2016
8 listopada w Łańcucie (hala MOSiR)

2016-10-13 Seminarium online: Jak uczyć, żeby nauczyć? ...
Jak uczyć, żeby nauczyć? Nauczyciel przyszłości - mentor

2016-10-11 Studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ...
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu

2016-10-11 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
zaprasza nauczycieli na kursy doskonalące i inne zajęcia edukacyjne

2016-10-07 Kurs: Organizowanie szkolnych zespołów mediacyjnych
Bezpłatne kursy organizowane przez Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie przy współpracy z Kuratorium Oświaty

2016-10-07 Kurs: Nauczyciel matematyki – spec. dydaktyczno-wychowawczy
Bezpłatny kursy organizowane przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA oraz Kuratorium Oświaty

2016-10-06 Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny
Konferencja - Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz PCEN

2016-10-04 Webinarium poświęcone programowaniu - platforma Unicloud
Szkolenie dla nauczycieli informatyki klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2016-09-30 III Kongres Dydaktyki Polonistycznej
Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość. Lublin, 22-25 listopada 2017 r.

2016-09-26 Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne
Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty ...

2016-09-21 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
I etap szkolny - do 07 października 2016 r.

2016-09-21 Konferencja: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
Temat: W kierunku modernizacji kapitału ludzkiego

2016-09-16 Dopalacze nowa twarz problemu społecznego
Cykl szkoleń: Jarosław, Sanok, Stalowa Wola, Rzeszów

2016-09-15 Konferencja NOT - Razem rozwijamy region
Rzeszów, 2016-09-27

2016-09-13 Konferencja z cyklu EDUinspiracje
w jaki sposób skutecznie i efektywnie wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych

2016-09-13 Bezpłatna konferencja - Współczesne wyzwania edukacji ...
Współczesne wyzwania edukacji, czyli nowe spojrzenie na kwalifikacje nauczycieli

2016-09-09 Bezpłatne szkolenie: Pomoc dzieciom ofiarom przemocy...
Pomoc dzieciom ofiarom przemocy poprzez profesjonalizację przedstawicieli placówek edukacyjnych ...

2016-09-05 Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu Nauczycieli Historii
Informujemy, że tegoroczne spotkanie Klubu odbędzie się w dniach 14 - 15 października w Zakopanem

2016-09-01 XXIII ZJAZD PSNPP W TORUNIU
Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych - Edukacja przyrodnicza dla zrównoważonego rozwoju

2016-08-24 Język hiszpański - kursy doskonalenia zawodowego
kursy doskonalenia zawodowego dla aktywnie pracujących nauczycieli języka hiszpańskiego w Polsce

2016-07-21 Konferencja - FAS w perspektywie interdyscyplinarnej
Termin konferencji: 09.09.2016 rok (piątek)

2016-07-08 Konferencja - Perspektywy zawodowe
orientacja zawodowa w międzynarodowej wymianie młodzieży - więcej niż employability

2016-07-04 PNWM zaprasza na kongres
LABORATORIUM WYMIANY - kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej

2016-07-01 Nauczanie języka polskiego jako obcego
Rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych kwalifikacyjnych

2016-06-29 Warsztaty eTwinning e-wakacje 2016
Jeżeli chcesz dołączyć do eTwinning lub chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę na temat platformy eTwinning ...

2016-06-24 Seminarium metodyczne PNWM
Miejsca Pamięci Sachsenhausen i Ravensbrück – placówki edukacyjne i miejsca spotkań

2016-06-09 Spotkanie regionalne projektu Cyfrowobezpieczni.pl
Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego ...

2016-06-04 Debata dla nauczycieli
Jak nauczać przyrody i przedmiotów przyrodniczych – zmiany organizacyjne i programowe

2016-06-01 Seminarium: Twoje dane – twoja sprawa
Seminarium podsumowujące VI edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego

2016-05-30 Edukacja Globalna - Efekt Domina
projekt edukacyjny zawierający 16 gotowych scenariuszy lekcji

2016-05-24 Program Bardzo Młoda Kultura - warsztaty
Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza na warsztaty

2016-05-16 Informacja dla organizatorów kursów
na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-05-09 O istocie informatyki, czyli rzecz o nauce programowania
Cykl konferencji - Rzeszów, Tarnobrzeg, Przemyśl, Krosno

2016-05-06 UJ zaprasza: Nauczanie o Holokauście
Druga Szkoła Letnia II stopnia – rekrutacja

2016-05-06 Konferencja: Innowacyjne metody nauczania matematyki
30 maja 2016 r. (poniedziałek) - Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

2016-05-06 Edukacja finansowa dzieci i młodzieży – wspólne wyzwanie
Bezpłatne seminarium dla nauczycieli

2016-04-22 Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy
Coroczna konferencja nauczycieli bibliotekarzy pracujących w szkołach wszelkich typów oraz bibliotekach ped.

2016-04-20 Konferencja: Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole XXI wieku
Warszawa, 29 kwietnia (piątek), w godz. 10:00 – 16:00

2016-04-12 Konferencja: Piłka ręczna w szkole
IV Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego

2016-04-12 Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy
Konferencja - Warszawa - 14 kwietnia 2016r.

2016-04-06 III Konferencja Naukowo - Metodyczna - Zmiana godziny
Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego

2016-04-05 Warsztaty dla kandydatów na mentorów
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2016-04-05 Konferencja: Przedsiębiorczość a rynek pracy
Zapraszają PCEN i WUP

2016-03-30 Konferencja: Piękno cywilizacji życia
Konferencja z okazji XII Narodowego Dnia Życia

2016-03-25 VI sympozjum nauczycieli plastyki SP i GIM
13 kwietnia 2016 r. - Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie

2016-03-21 Pilotażowe szkolenie instruktorsko - metodyczne
dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych, rozszerzających przedmiot EdB

2016-03-08 Powstanie Warszawskie w źródłach audiowizualnych
Szkolenie dla nauczycieli - 8-9 kwietnia - informacje: 22 539-79-49

2016-03-04 Konferencja - Kresowe korzenie Żołnierzy Wyklętych
PCEN oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska serdecznie zapraszają nauczycieli oraz uczniów

2016-03-01 ORE serdecznie zaprasza romanistów
Wakacyjne stypendia na uniwersytecie katolickim w Louvain-la-Neuve

2016-02-26 Warsztaty dla nauczycieli w Budapeszcie
22-24 kwietnia 2016 r.

2016-02-19 V Ogólnopolska Konferencja: Normalizacja w Szkole
Stosowanie norm gwarancją jakości

2016-02-18 Narodowy Kongres dla Nauczycieli Historii i WOS
Edukacja historyczna wobec wyzwań współczesnej szkoły

2016-02-10 Spotkanie dla dyrektorów - Akademia Dokumentalna w szkole
Pierwsze spotkanie w ramach projektu: Smacznego! – jak uczyć w szkole dzieci i młodzież świadomego odżywiania się.

2016-02-05 Klub Młodego Odkrywcy - szkolenie
szkolenie dla potencjalnych opiekunów nowych Klubów

2016-01-20 Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości
realizowane z dofinansowaniem Narodowego Banku Polskiego

2015-12-31 Szkoła dziedzictwa. Projekt 966
Program składa się z kilku części: szkoleniowej dla nauczycieli, projektowej wspólnie z uczniami oraz prezentacyjnej

2015-12-22 Szkolenie - środki psychoaktywne
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza na szkolenie w dniu 11 i 12 stycznia 2016 r.

2015-12-10 Projekt: Edukacja globalna - efekt domina - infolinia
Infolinia startuje w piątek 4 grudnia i będzie czynna w godz. 13:00-14:00

2015-12-08 Materiały z Forum Nowej Edukacji
Organizatorzy zapraszają na swoją stronę WWW, gdzie będą publikować materiały

2015-12-07 Studia Podyplomowe
Prowadzenie Zespołów Tanecznych - taniec towarzyski

2015-12-04 Konferencja: Nauka programowania w Polsce
WYZWANIA - POMYSŁY - PERSPEKTYWY - DOŚWIADCZENIA

2015-11-30 Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka
Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół specjalnych z województwa podkarpackiego

2015-11-27 Otwarta szkoła – współpraca ze środowiskiem lokalnym
Konferencja: Rzeszów, 09 grudnia 2015 r. (środa)

2015-11-26 Multimedialna lekcja historii i WOS
Materiały dotyczące filmu: Pilecki

2015-11-25 Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli
Podniesienie wiedzy dyrektorów i w zakresie profilaktyki oraz promowania anonimowego diagnozowania wirusa HIV

2015-11-24 Mentoring pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szk. pg.
Szkolenie, Kraków, 10 grudnia 2015 r.

2015-11-23 I Forum Nowej Edukacji
Warszawa, 30.11-1.12.2015

2015-11-20 Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów
Jak zdobycze współczesnej neurobiologii można wykorzystać w procesie dydaktycznym?

2015-11-19 Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning w Warszawie
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

2015-11-18 Edu IT. Nowe technologie w edukacji.
II Ogólnopolska Konferencja i Targi

2015-11-17 Nowy ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego
z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

2015-11-17 O pracach domowych – czyli czy więcej znaczy lepiej?
wykład otwarty dra Pawła Grygiela, pracownika Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

2015-11-12 Warsztaty dla nauczycieli
w zakresie prowadzenia lekcji przedsiębiorczości dla klas 1-3 i przedszkoli.

2015-11-06 Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO
Rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe

2015-10-30 Konferencja i konkurs
Utracone dziedzictwo - losy ziemian w XX wieku

2015-10-20 Projekt: Szkoła Różnorodna
szkolenia z zakresu teoretycznych podstaw wiedzy dotyczącej komunikacji międzykulturowej

2015-10-17 Konferencja: Sport – zdrowie – czyste środowisko
20 października 2015 r. w godz. 8.30 – 15.00

2015-10-15 Nauczanie i popularyzacja astronomii
VIII Międzynarodowa Konferencja Astronomia XXI w i jej nauczanie

2015-10-12 Konferencja: Bezpieczeństwo w szkole
Bezpłatna konferencja dla dyrektorów szkół i placówek z woj. podkarpackiego

2015-10-08 Bezpłatna oferta Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Kurs: Prawo oświatowe dla Dyrektorów, konferencje ...

2015-10-07 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
zaprasza na: Kurs doskonalący dla nauczycieli

2015-09-24 Program ARISS w Polsce
5. Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce

2015-09-24 Międzynarodowa konferencja
Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi

2015-09-22 Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
PCEN prowadzi nabór na bezpłatny 15 godzinny kurs

2015-09-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym dotyczącym szkoleń dla nauczycieli

2015-09-11 Kursokonferencja: Grassroots 2015
22 października 2015r. Hala MOSiR w Łańcucie

2015-09-09 Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN)
Konferencja przedstawiająca programy dla matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, informatyki

2015-09-09 Konferencja: Innowacyjne nauczanie Przyrody według PINaP
21 września 2015 r., Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7, Kraków

2015-09-09 Bezpieczny Internet – cykl bezpłatnych konferencji
Fundacja Odkrywców Innowacji i Fundacja Drabina Rozwoju zaprasza rodziców i nauczycieli na cykl bezpłatnych konferencji

2015-09-08 Ogólnopolska Akademia Programowania
kontynuacja projektów Akademia Programowania (2014) i Programowanie na start! (2013)

2015-09-07 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Oferta edukacyjna w roku szkolny 2015/16

2015-09-07 Szkolenie dla nauczycieli wf, trenerów, ...
Zakres planowanych zajęć obejmuje szeroką problematykę działań mających wpływ na rozwój fizyczny i osobowościowy

2015-09-07 Zip-Zap - warsztaty animacji językowej
Warsztaty skierowane są do aktywnych organizatorów polsko-niemieckiej wymiany dzieci i młodzieży

2015-09-07 Kurs dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich
bezpłatny kurs e-learningowy dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich

2015-08-31 Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna
projekt realizowany przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

2015-06-09 III Ogólnopolska Konferencja nt Zanieczyszczenia Światłem
Kraków, 25-27 września 2015

2015-06-09 Konferencja: Polityka regionalna UE i Polski 2014-2020
szanse i wyzwania na przykładzie Podkarpacia

2015-06-09 Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych
Doradztwo zawodowe - od diagnozy do ewaluacji - praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych

2015-06-09 Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego
Zakres planowanych zajęć obejmuje szeroką problematykę działań mających wpływ na rozwój fizyczny i osobowościowy

2015-06-08 Projekt: Innowacyjność ... w branży medyczno estetycznej
adresatami są czynnie działający nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu

2015-06-08 Kurs: Nauczanie z użyciem relacji w XXI wieku
19-25 lipca 2015 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

2015-06-05 Seminarium: W tej zabawie jest metoda!
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza nauczycieli oraz pracowników i wolontariuszy organizacji

2015-06-05 XXII Zjazd Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
Toruń, 19-20 września 2015 r.

2015-05-27 Bezpłatny kurs dla instruktorów spółdzielni uczniowskich
Projekt: Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród ...

2015-05-14 SuperMemo jako metoda wspomagająca uczenie się i nauczanie
Cykl konferecji

2015-05-14 Przywództwo i zarządzanie w oświacie
opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek

2015-05-12 Spotkania informacyjno-kontaktowe PNWM w Kra-wie i Przemyślu
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wraz ze ...

2015-05-12 II Kongres Dydaktyki Polonistycznej
Katowice, 18-21 listopada 2015 roku

2015-05-06 Egzamin zawodowy w formie elektronicznej - szkolenie
Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminu

2015-04-30 Szkolenie: Komunikacja międzykulturowa
15 maja, 22 maja

2015-04-28 Kierunek: Logistyka międzynarodowa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2015-04-27 Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych
Doradztwo zawodowe - od diagnozy do ewaluacji - praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych

2015-04-15 NBP - Konferencja dla nauczycieli
25 lat transformacji w Polsce, działalność edukacyjna NBP

2015-04-13 Seminarium - Nauczanie języków obcych w przedszkolu
Prezentacje i nagrania wystąpień prelegentów

2015-04-09 Szkolenia: Diagnoza predyspozycji zawodowych
Projekt: Poradnik pozytywnego myślenia

2015-04-03 Nauczanie języka polskiego jako obcego
Rekrutacja na studia podyplomowe

2015-04-03 Seminarium: 21 sposobów przeciwdziałania mowie nienawiści
Celem seminarium jest prezentacja podręcznika Rady Europy: Zakładki. Podręcznik o przeciwdziałaniu ...

2015-03-31 II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych

2015-03-30 Konferencja dla nauczycieli: Edukacja ekonomiczna w XXI w.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ...

2015-03-25 II Konferencja Naukowo-Metodyczna
Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego

2015-03-23 Nauczanie przedmiotów humanistycznych poprzez j. ang. w gim.
Adresatami szkolenia są: Doradcy metodyczni, konsultanci, nauczyciele klas dwujęzycznych przedmiotów humanistycznych

2015-03-19 Szkolenie: Nauczanie języka francuskiego dzieci w wieku 5-7
Adresatami szkolenia są nauczyciele języka francuskiego oraz nauczyciele ...

2015-03-19 III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci
Od fascynacji do innowacji

2015-03-19 Dziecko z niepełnosprawnością - od diagnozy do terapii
Konferencja - 26-27 marca 2015r. w Bytomiu

2015-03-18 7 Krośnieńskie Forum Wychowania Fizycznego i Sportu
Nowoczesne ujęcie procesu wychowania fizycznego - Krosno 11.04.2015

2015-03-18 Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fiz.
II Konferencja Naukowo-Metodyczna

2015-03-16 Konferencja: Przyroda w liceum
Konferencja podsumowująca projekt

2015-03-16 Nowe studia: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
Zaprasza Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2015-03-10 Konferencja: Współczesne wyzwania edukacyjne
... w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka

2015-02-25 XIV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców
Temat: Nauczyciel – przez trudności do sukcesu

2015-02-25 Szkolenie dla nauczycieli z oddziałów dwujęzycznych
z językiem hiszpańskim EKSEUROPROF

2015-02-23 Konferencja: Dydaktyka literatury i języka polskiego
Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej

2015-02-23 Program dla uczniów i nauczycieli
Polska w XX wieku - ogólnopolskie warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka

2015-02-17 Szanse i zagrożenia cyberprzestrzeni
Data: 25 lutego 2015, miejsce: Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

2015-02-11 Obierz kurs na ... kurs
Opowiem ci o wolnej Polsce to program edukacyjny

2015-02-11 Nauczanie języka polskiego jako obcego
Rekrutacja na studia podyplomowe

2015-02-11 Otwarci na zmiany – gotowi do pracy
podjęcie nowego zatrudnienia przez nauczycieli, którzy po dniu 31.12.2012 roku utracili zatrudnienie

2015-01-21 Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą
ORE zaprasza na spotkanie informacyjne

2015-01-21 Studia podyplomowe: nauczanie języka polskiego jako obcego
Studia podyplomowe na UR

2015-01-19 Studia podyplomowe z etyki i filozofii
Studia trzysemestralne - początek: lutym 2015 r.

2015-01-19 Seria wykładów on-line dla nauczycieli j. angielskiego
Ambasada USA zaprasza nauczycieli j. angielskiego

2015-01-19 Wakacyjne stypendia na uniwersytecie w Louvain-la-Neuve
Szkolenie przeznaczone jest dla romanistów lub osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela języka francuskiego

2014-12-31 Od ziarenka do bochenka
wypracowanie nowego podejścia do nauczania praktycznego w branży piekarsko-cukierniczej

2014-12-15 Zmiana rozporządzenia w spr. placówek doskonalenia nauczycieli
Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli po 1 stycznia 2015r.

2014-12-15 Doskonalenie kompetencji kadr zarządzających oświatą
Konferencja odbędzie się dnia 18 grudnia 2014 roku

2014-12-05 Rusza nabór do Akademii Cyfrowa Wyprawka!
Akademia Cyfrowa Wyprawka to propozycja dla wszystkich, którzy ...

2014-12-05 Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

2014-12-03 Darmowe szkolenie dla Dyrektorów szkół i przedszkoli
Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia nauczycieli w budowaniu szkoły uczącej się - 15-17.12.2014

2014-12-01 Konferencja nt: Zakonu Krzyżackiego
I Międzynarodowa Konferencja: Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość

2014-11-24 Konferencja Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia populacji dzieci i młodzieży

2014-11-24 Konferencja: Koduj z Klasą - w każdej szkole
Rekrutacja trwa pd 4 do 30 listopada 2014r.

2014-11-20 Program EPP e-Nauczyciel
Program oparty jest na: Standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

2014-11-20 Konferencja KOWEZiU
Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

2014-11-18 Laboratoria innowacji - zapewnienie jakości ksz. zawodowego
URz - konferencja - 3 grudnia 2014 r., godz. 9.30

2014-11-12 BEZPŁATNE SZKOLENIE
Kształcenie zawodowe - doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli

2014-11-12 KOWEZiU zaprasza na konferencję
Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

2014-11-12 Warsztaty edukacyjne dla dyrektorów szkół i nauczycieli
Prawo autorskie w praktyce – Legalne źródła kultury w szkole

2014-11-07 II Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych
17 - 19 listopada 2014r. w Krakowie

2014-11-05 II Regionalny Zjazd IT w Edukacji w Rzeszowie
Zjazd jest odpowiedzią na duże zainteresowanie środowiska nauczycielskiego wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu

2014-10-30 Kursokonferencja szkoleniowa dla nauczycieli WF
Akademia Piłkarska Grassroots 2014

2014-10-27 Studia kwalifikacyjne
„Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli”.

2014-10-16 Konferencja: Cyfrowa Szkoła– innowacyjne rozwiązania
Cyfrowa Szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji w Projekcie EDUSCIENCE

2014-10-16 Projekt: Siła sprawcza – kreowanie własnej ścieżki zawodowej
... zapraszamy nauczycieli zwolnionych (po 30.12.2012r.), przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem ...

2014-10-14 X edycja Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej
Zajęcia poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informatyki

2014-10-14 Nie! dla handlu ludźmi w Podkarpackiem
Dwudniowe bezpłatne szkolenia wyjazdowe

2014-10-09 Studia podyplomowe
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą

2014-09-25 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w systemie oświaty
Ogólnopolska debata nauczycieli specjalistów

2014-09-25 Konferencja: Rodzice a dorosłość
IV międzynarodowa konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną

2014-09-23 Akademia programowania
Warsztaty metodyczno - dydaktyczne dla nauczycieli

2014-09-23 Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS
3-4 października 2014r.

2014-09-23 Konferencja naukowa - Wrocław - 21 listopada 2014r.
Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia populacji dzieci i młodzieży

2014-09-22 Konferencja: Sztuka Edukacji. Artysta wraca do szkoły
organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Galerię Arsenał w Białymstoku

2014-09-10 Projekt: Wiedza kluczem do sukcesu
Wzrost poziomu aktywności zawodowej, przedsiębiorczości, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego u 40 pracowników

2014-09-04 Sprawności moralne w wychowaniu: zaufanie - męstwo - długomy
Szczecin, 20 listopada 2014

2014-09-03 Szkoła równego traktowania – program dla nauczycieli
Projekt zakłada m.in. realizację następujących celów ...

2014-09-03 Projekt: Koduj z Klasą
Szkolenia, rekrutacja do projektu

2014-09-03 Projekt: Szkoła z klasą 2.0
Informacje, rekrutacja do projektu

2014-08-29 XVI ed. Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
Termin nadsyłania zgłoszeń do 22.09.2014 r.

2014-08-27 I Podkarpacki Konwent Informatyków
2-3 października 2014 roku

2014-08-25 Oceniania kształtujące
Dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich poziomów zapraszamy na bezpłatne szkolenia

2014-08-21 Konferencja: W dziką stronę - Spała, 27-28.09.2014
Promocja nowatorskich metod edukacji ekologicznej w terenie,

2014-08-20 MASS- międzynarodowy projekt dla nauczycieli
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących korzystania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

2014-08-20 Program doskonalenia zawodowego: Nauczyciel/ka I klasa
Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli I klasy szkoły podstawowej

2014-08-13 Wspomaganie szkół - bezpłatne spotkania konsultacyjne
System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

2014-08-13 Konferencja: Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości
popularyzacja stosowania innowacyjnych form edukacji, szczególnie w zakresie nauki przedsiębiorczości

2014-07-21 Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne
wykorzystanie wiedzy o konfliktach rodzinnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych

2014-06-05 Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych
3 – 6 lipca 2014 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

2014-06-02 Konferencja KOWEZiU
Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

2014-05-28 Fascynujący Goście i projekty RCRE w Opolu - Akademia TIK
28 maja 2014r. PCEN Rzeszów

2014-05-23 Edukacja w miejscach pamięci w Polsce i na Węgrzech
Międzynarodowa konferencja - 9 czerwca 2014r.

2014-05-21 Konferencja ORE
Sześciolatek na zajęciach językowych – wczesne nauczanie języków obcych

2014-05-19 Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Wrocław, 5-6.12.2014r.

2014-04-30 Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach
Projekt edukacyjny

2014-04-30 IX edycja Szkoły Letniej - Nauczanie o Holokauście
Kraków, 1-7 lipca 2014

2014-04-29 Konferencja Coach, Trener, Doradca
Główny organizator UMCS

2014-04-29 Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji
Konferencja naukowa upowszechniająca rezultaty projektu

2014-04-29 Zaczęło się od Solidarności
seminarium metodyczne dla nauczycieli

2014-04-22 Wakacyjne stypendia UCL
Szkolenie przeznaczone jest dla romanistów lub osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela j. francuskiego

2014-04-18 Program: Patriotyzm jutra - konferencja
Konferencja "Historia najnowsza. Wydanie świąteczne. Projekty historyczne w szkole"

2014-04-18 IX edycja Szkoły Letniej - Nauczanie o Holokauście
Kraków 1-7 lipca 2014

2014-04-14 Kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym
Konferencja, Rzeszów - 17 czerwca 2014r.

2014-04-08 Kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe w szkole
wyznaczniki i materiały dydaktyczne - projekt FREPA

2014-04-03 Konferencja naukowo - metodyczna
Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego

2014-03-31 Konferencja naukowo - szkoleniowa
Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych

2014-03-28 Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie
Nabór trwa: 17.03.2014r. do 03.04.2014r.

2014-03-26 Szkolenie: Nauczanie przedmiotów mat.-przyrod.
Organizator: Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych ORE

2014-03-26 Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach
Organizator konferencji: Forum Obywatelskiego Rozwoju

2014-03-20 Wojewódzka konferencja naukowo - metodyczna
Podkarpacka „Szkoła w ruchu” warunkiem pozytywnego zdrowia dzieci i młodzieży

2014-03-14 III Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli WF
PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE - 5–7 czerwca 2014 r., Kielce, Polska

2014-03-13 Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i
Szkolenie dla specjalistów szkolnych i specjalistów PDN ...

2014-03-03 Seminarium dla pracowników ODN oraz konsultantów
Jak skutecznie rozwijać kluczowe kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów w szkole?

2014-02-25 Warsztaty dla nauczycieli: Premiere Skills English
7 marca 2014 r. godz. 10.00 - ORE, Al. Ujazdowskie 28, Warszawa

2014-02-20 Konferencja: Matura 2015 z języka obcego nowożytnego
Konferencja: 26 lutego 2014 (śr.) ORE, Warszawa, Al. Ujazdowskie 28

2014-02-17 Rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Terminarz

2014-02-14 Studia podyplomowe - zarządzanie oświatą
SGH w Warszawie

2014-02-13 ORE - Szkolenie dla dyrektorów
System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

2014-02-12 Warsztaty coachingowe dla dyrektorów
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na warsztaty dla dyrektorów szkół/placówek

2013-12-30 XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich
17-21 września 2014 r.

2013-12-05 MEDYK - Pilotażowy program praktyk w Hospicjium w Pucku
Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych nauczycieli oraz instruktorów

2013-12-05 Projekt: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

2013-12-05 Projekt EKONOMISTA - podniesienie poziomu kwalifikacji
Ekonomista - pilotażowy program praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów

2013-11-26 Doskonalenia nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu - przemysł spożywczy

2013-11-26 Regionalny Zjazd Nauczycieli Informatyki
Podkarpacki Zjazd Nauczycieli Informatyki

2013-11-22 Konferencja: Innowacyjna Edukacja
Rzeszów - 3 grudnia 2013r. - godz. 11:30-15:45

2013-11-20 Projekt edukacyjny: Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych

2013-11-19 Polski Związek Krótkofalowców - materiały z konferencji
III Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu Edukacyjnego ARISS

2013-11-15 Konferencja: Jak zachęcić młodzież do uprawiania sportu
Jak zachęcić młodzież do uprawiania sportu, czyli po co nam sport w szkołach?

2013-11-12 Wychowawca: celebryta, święty czy przewodnik?
Miejsce Piastowe, 22-23 listopada 2013r.

2013-11-08 Spotkanie i wykład otwarty ks. prof. MICHAŁA HELLERA
Wykład pt. Granice nauki, odbędzie się 20 listopada br., o godzinie 17:00, w Filharmonii Podkarpackiej

2013-11-05 Kwartalnik: Edukacja biologiczna i środowiskowa
Pismo w wersji elektronicznej i tradycyjnej

2013-11-04 Projekt: Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej .
Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

2013-10-29 Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
Produkt finalny projektu

2013-10-21 Seminarium dla nauczycieli j.polskiego, historii, wos
Nauczanie o Zagładzie jako wyzwanie pedagogiczne – pytania i rozwiązania metodyczne

2013-10-21 Konferencja, prezentacja projektu: Mały Mistrz
Konferencja nt. projektu: Mały Mistrz dla dyrektorów szkół i nauczycieli wf w klasach I-III

2013-10-21 X Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem
O ZŁOTĄ PODKOWĘ PEGAZA, konkurs odbędzie się w dniach 12–14 grudnia 2013 r. w Suwałkach

2013-10-16 Warsztaty programu eTwinning
Warsztaty: Rzeszów, 25.10.2013r., godz. 16:00

2013-10-10 IV edycja ogólnopolskiego konkursu
Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu w roku szkolnym 2013/2014

2013-10-10 Konferencja dla nauczycieli i edukatorów muzealnych
Historia w muzeum: Ojczysty panteon, ojczyste spory

2013-10-09 Chemia – wiem, umiem, rozumiem
Projekt realizowany jest w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

2013-10-09 Studia podyplomowe
Oferta studiów podyplomowych m. in. Konflikt w Rodzinie i Mediacje Rodzinne

2013-10-09 Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy
Zapraszamy nauczycieli Podstaw Przedsiebiorczości do wzięcia udziału w konkursach

2013-10-09 Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych
Instytucja szkoleniowa Optima zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie

2013-10-07 Muzeum Historii Żydów Polskich
Muzeum zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną

2013-10-05 Edukacja medialna. Jak to się robi?
O edukacji medialnej dyskutujemy w różnych gremiach od dłuższego czasu ...

2013-10-03 Dodatkowa rekrutacja do projektu prowadzonego przez UW
Projekt: Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

2013-10-03 Projekt: Postaw na rozwój! Zrównoważony!
Do udziału zapraszamy 100 szkół podstawowych z całej Polski

2013-10-03 Projekt edukacyjny, konferencja na temat projektu
Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ...

2013-10-03 Szkolenia na temat funduszy europejskich dla edukacji
Szkolenia dla nauczycieli wszystkich stopni nauczania pogłębiające wiedzę na temat EFS

2013-09-30 Portal Młodych Przedsiebiorców
Program Edukacji Ekonomicznej prowadzony przez CEO

2013-09-19 Terpsychora do szkół - edycja jesienna
Projekt jest całkowicie nieodpłatny dla uczestników

2013-09-19 Projekt: Mentor świadomej nauki zawodu
Trwa trzeci etap rekrutacji

2013-09-11 Animacja komputerowa i etiuda filmowa
Studia podyplomowe UMCS w Lublinie

2013-09-11 Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości
Projekt: opis, rezultaty projektu

2013-09-10 Produkt finalny projektu: konspekty, scenariusze
Program interdyscyplinarny zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu

2013-09-10 Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej
XX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Nauk Przyrodniczych

2013-09-06 Kampanie edukacyjne PAH
W r. szk. 2013/14 zapraszamy do udziału w dwóch kampaniach: Studnia dla Południa oraz Świat bez Głodu

2013-09-05 Konferencja, przedstawienie produktów finalnych projektu
Program nauczania przedmiotu: Odnawialne Źródła Energii

2013-09-05 Kurs języka hiszpańskiego w ramach programu Europrof
Miejsce: Platforma internetowa AVE oraz spotkania w Ośrodku Szkoleniowym ORE w Sulejówku

2013-09-02 III Konferencja dla nauczycieli filozofii i etyki
Jak uczyć by nauczyć? O zawodowych kompetencjach nauczyciela filozofii i nauczyciela etyki

2013-08-22 Nauczycielska Akademia Internetowa
Rekrutacja na szkolenia

2013-07-24 Szkoła Dialogu
Szkoła Dialogu - program edukacyjny - realizowany przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami

2013-07-23 Studia podyplomowe - Edukacja włączająca i integracyjna
Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2013-07-22 II kurs trenerski kompetencji międzykulturowych (2013)
Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w sektorze publicznym

2013-07-17 Od ziarenka do bochenka
Projekt dla nauczycieli kształcenia zawodowego, praktyki zawodowe

2013-07-12 Szkolenia: ogólna wiedza o EFS
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o EFS, przygotowanie do pozyskiwania środków

2013-07-12 Kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny dla repatriantów
kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny dla repatriantów i członków ich rodzin

2013-07-12 X edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki
Człowiek - nauka - pasja

2013-07-09 Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Projekt obejmuje realizację 3-sem. studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

2013-06-10 Konferencja dla przedstawicieli JST, dyrektorów, nauczycieli
Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod ...

2013-06-07 Warsztaty na temat kształcenia strategią wyprzedzającą
Drodzy Nauczyciele, jeśli chcecie dowiedzieć się na czym polega nauczanie wyprzedzające, ...

2013-05-28 Nauka Edukacja Technologie dobre praktyki Cyfrowej Szkoły
Konferencja upowszechniająca Projekt Eduscience - 03 czerwca 2013 roku

2013-05-17 Terpsychora do szkół - edycja wiosenna
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania sztuki tańca

2013-05-16 XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej
Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych

2013-05-13 Konferencja dotycząca Poradni Psychologiczno Pedagogicznych
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji – jak odpowiadać na potrzeby ...

2013-05-13 Forum nauczycieli i animatorów kultury
6-7 czerwca 2013, Sala Pod Zegarem, II piętro w Centrum Kultury ZAMEK

2013-05-13 Narzędzia IT w praktycznym kształceniu- okiem nauczyciela
Bezpłatne seminarium online dotyczące wykorzystania systemów informatycznych w edukacji ekonomicznej

2013-05-13 Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności
Projekt PAH, szkolenie 23 maja o godz. 15.00

2013-05-10 Szkoła Letnia - Nauczanie o Holokauście
Kraków, 2-8 lipca 2012

2013-04-25 Program nauczania przedmiotu: Odnawialne Źródła Energii
Konferencje podsumowujące projekt

2013-04-25 Konferencja: Wędrówka do przedsiębiorczości
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie zaprasza na konferencję

2013-04-24 Akademia Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego
I Edycja, Warszawa, 17.05.2013 r., Godz. 10:00 - 17:00

2013-04-24 Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy
zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

2013-04-10 Stypendia letnie dla nauczycieli języka francuskiego (FLE)
Szkolenie składa się z modułów od 12 do 20 g. kursów, razem 5 serii, każda z 4 modułami do wyboru.

2013-03-27 Szkolenia dla nauczycieli
Pierwszy Nauczyciel - program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych

2013-03-26 Weź kurs na wielokulturowość
Warsztaty

2013-03-14 Era entera - e-learning dla młodzieży
Posługiwanie się technikami informacyjno-komunikacyjnymi w procesie uczenia

2013-03-14 Wielojęzyczność i wielokulturowość w polskiej szkole
Konferencja, 5 kwietnia 2013 r., Warszawa

2013-03-13 Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli PO i EdB
Innowacje pedagogiczne z EdB - formą dydaktyczną przygotowującą do wyboru pracy w służbach mundurowych

2013-03-08 Konferencja: Cyfrowa szkoła - czyli jaka?
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu serdecznie zaprasza

2013-02-01 V Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego
Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o dorosłości osób niepełnosprawnych

2013-02-01 Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli
matematyki, informatyki i przedsiębiorczości - szkolenia z platformy Moodle

2013-01-15 Szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego
Szkolenie dla nauczycieli uczących j. angielskiego lub w j. angielskim w gimnazjum

2012-12-04 "Mobilna edukacja w XXI wieku"
konferencja

2012-11-28 Technika w kształceniu – studia podyplomowe
UR zaprasza na V edycję studiów podyplomowych

2012-11-22 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
Kurs obejmuje 270 godz. zajęć (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009r.)

2012-11-16 Konferencja - GIS Day
Mapy komputerowe i Globalny System Pozycyjny GPS

2012-11-14 Odkrywamy Prawo Humanitarne
Bezpłatny kurs e-learningowy

2012-10-31 eTwinning - konferencja dla szkół zawodowych
Ogólnopolska konferencja eTwinning dla nauczycieli ze szkół o profilu zawodowym, Warszawa 16 XI 2012

2012-10-23 Inauguracja VIII edycji Akademii TIiK w PCENie
Inauguracja VIII edycji Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej

2012-10-16 Projekt dla nauczycieli i instruktorów przedmiotów zawodowych
Projekt Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów w przedsiębiorstwach

2012-10-12 Rekrutacja do projektu przedłużona
Projekt: Praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego ...

2012-10-10 Program: Szachy w szkole
Polski Związek Szachowy zaprasza na pilotażowy kurs dla nauczycieli

2012-10-08 I Konferencja Metodyczna Szkoła XXI wieku
Edukacja: cyfrowa, mobilna, zdalna – czyli jaka?

2012-09-27 Projekt: Doskonalenie - Chlebem Powszednim ...
Projekt skierowany jest do Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

2012-09-21 Konferencja: Innowacyjne Zarządzanie w Oświacie 2012
Konferencje z serii mają na celu zburzenie muru, jaki istnieje pomiędzy szkołą, a jej otoczeniem.

2012-09-14 Studia podyplomowe - Konflikty etniczne
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

2012-09-07 WSEiI zaprasza na konferencję o charakterze naukowym
Od idei przez działania do wiedzy i kompetencji ...

2012-08-31 Konferencja: Stan Polskiego Internetu przesunięta na XI
została przełożona z planowanego do tej pory terminu, tj. 6.IX.2012r., na dzień 21.XI.2012r.

2012-08-27 Spotkania informacyjne- sieć współpracy i samokształcenia
Projekt - System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

2012-08-20 Doskonalenie Kadry KNO (Kształcenia Na Odległość)
Szkolenia dotyczące kształcenia na odległość

2012-07-23 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Spotkanie młodzieży z przyszłością – seminarium dla multiplikatorów

2012-07-13 Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
Zmienia się nie tylko klimat - nowe w edukacji przyrodniczej, Leszno, 15-16 września 2012 r.

2012-07-13 Konferencja: Jak uczyć by nauczyć?
O odważnym uczeniu filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia

2012-07-03 Studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne
Bezpłatne studia - skierowane są do osób zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przed. zawodowych

2012-06-21 Konferencja dla nauczycieli matematyki
III Ogólnopolska Konferencja z Zastosowania Technologii Informacyjnej w Nauczaniu Matematyki

2012-06-04 Mikołajkowa akcja pomocy Afryce
Jak przeprowadzić akcję Fundacji Pallotyńskiej w szkole - krok po kroku

2012-06-04 Rozważnie o Rozwoju - seminarium metodyczne
seminarium metodyczne z zakresu edukacji o zrównoważonym rozwoju

2012-05-25 eTwinning - Konferencja i warsztaty w Rzeszowie
Konferencja i warsztaty komputerowe w Rzeszowie – 19 czerwca 2012r.

2012-05-24 Szkolenie dla nauczycieli
Petanque - przepisy, metodyka oraz technika gry

2012-05-21 Praktyki dla nauczycieli zawodów motoryzacyjnych
Rozpoczynamy rekrutację nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu kształcących ...

2012-05-08 Program GLOBE - warsztaty początkowe
Warsztaty początkowe z zakresu: badań atmosferycznych, badań pokrycia terenu (biometria), obsługi odbiornika ...

2012-05-07 Konferencja: Uczniowie migrujący w polskiej szkole
Adresaci: dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, konsultanci, nauczyciele j. polskiego i innych przedmiotów

2012-04-18 Uniwersytet Rzeszowski zaprasza na szkolenia
Organizacja kursów specjalistycznych dla osób spoza społeczności akademickiej UR

2012-04-17 Zip-Zap - warsztaty animacji językowej 2012
Jak co roku PNWM szkoli - we współpracy z placówkami pracy z młodzieżą po obu stronach Odry

2012-04-17 Projekt: Bezpieczna Cyberlandia
Projekt będzie realizowany m. in. w rzeszowskich szkołach w dniach 15.03 - 30.10.2012 r.

2012-04-06 Koniec epoki kredy - kiedy?
Konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2012-04-06 Konferencja dla nauczycieli i instruktorów, 13-16 maja 2012r
W ramach Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów organizowana jest 3-dniowa ogólnopolska konferencja

2012-04-04 Konferencja Metodyczna
"Ciekawie i innowacyjnie o bezpieczeństwie – edukacja dla bezpieczeństwa"

2012-03-28 VI Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy
19 - 20 kwietnia 2012 r., Gdynia

2012-03-26 Studia II stopnia na kierunku europeistyka
''Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach'' – informacja ogólna

2012-03-26 Wykorzystanie tablicy interaktywnej na języku angielskim
29 marca 2012r.

2012-03-26 Terpsychora do szkół - druga edycja
20 – 23 kwietnia 2012 r. - Ośrodek w Jachrance

2012-02-17 X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE
Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów zainteresowanych edukacją w ramach przedmiotów przyr.

2012-02-14 IV Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego
Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o efektywnej rewalidacji.

2012-02-13 Konflikty etniczne i migracje międzynarodowe
Studia podyplomowe

2012-02-09 Regionalne Warsztaty z Edukacji Międzykulturowej
dla nauczycieli województwa podkarpackiego

2012-01-09 Konferencja dla nauczycieli
Wykorzystanie komputera w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych

2011-12-07 Konferencja szkoleniowa z cyklu twórcza szkoła
Dydaktyka ewolucyjna. Ewolucja biologiczna a procesy uczenia się i nauczania

2011-12-02 Konferencja: GIS Day '11 w Instytucie Inżynierii Technicznej
Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2011r

2011-11-18 Szkolenie dla nauczycieli
Wykorzystanie e-learningu i platformy MOODLE w przygotowaniu uczniów do egzaminu i matury

2011-11-16 Szkolenie: Szkoła wobec wyzwań migracyjnych
Organizator: Wydział Edukacji Językowej ORE

2011-11-14 Informacja o konferencji: Eduinspiracje
Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora

2011-11-08 Projekt: Polska meblami stoi
Projekt kierujemy do nauczycieli zawodu i instruktorów pracujących w szkołach

2011-11-08 Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe
Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych doradców zawodowych

2011-10-28 Konferencja: Przedsiębiorcze postawy wśród młodzieży
Odbędzie się ona 16-17.11.2011r. w trakcie obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

2011-10-25 Rekrutacja do projektu Akademia Letnia rozpoczęta!
Fundacja Centrum Solidarności rozpoczęła rekrutację do tegorocznej edycji projektu - Akademia Letnia

2011-10-25 Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego
pilotaż programu szkoleń dla przedstawicieli JST

2011-10-25 IX Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli
Aktywna edukacja przyrodnicza z Programem GLOBE

2011-10-21 Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
zaprasza do Europejskiej Sieci Edukacji w Zakresie Nauczania Przedmiotów Ścisłych

2011-10-21 Edukacja dla integracji
Warsztaty wrażliwości kulturowej

2011-10-19 Jak prowadzić edukację dla zrównoważonego rozwoju
Jednodniowe szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

2011-10-17 Lista zgłoszonych dyrektorów i nauczycieli na konferencję
Pedagogika rytmu i ruchu z muzyką-rozmaite formy stymulowania aktywności muzyczno-ruchowej dzieci

2011-10-13 Konferencja szkoleniowa - Twórcza szkoła
"Efektywne przywództwo w oświacie", "Dydaktyka ewolucyjna. ewolucja biologiczna a procesy uczenia się ..."

2011-09-30 Cykl szkoleń: Młodzież w działaniu
Inauguracyjne spotkanie odbędzie się w środę 5 października

2011-09-29 Wyjątkowe warsztaty TIK w Mielcu
CKPiDN w Mielcu zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół na bezpłatne warsztaty

2011-09-26 Szkolenia astronomiczne dla nauczycieli w Puławach
Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zaprasza osoby mieszkające lub pracujące w woj. podkarpackim

2011-09-22 Bezpłatne szkolenie e-learningowe
dla nauczycieli ''Podstaw przedsiębiorczości''

2011-09-21 Projekt Europejski EDUSCIENCE
kolejna edycja Spotkań Diagnostycznych odbędzie się na przełomie września/października 2011

2011-09-20 Konferencja: Jak uczyć by nauczyć?
W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii

2011-09-20 X Konferencja Programu Szkoły dla Ekorozwoju
Podczas Konferencji Programu Szkoły dla Ekorozwoju, już po raz X spotkają się najbardziej zaangażowane

2011-09-20 Konferencja w ramach projektu: Pierwsze uczniowskie ...
Edukacja umysłu. Elastyczny model edukacji oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

2011-09-19 Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
przekazujemy program XVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

2011-09-12 Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w turystyce
Specjalistyczne bezpłatne szkolenie dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii

2011-09-02 Interaktywna szkoła przyszłości
III Ogólnopolskie Sympozjum

2011-09-01 Weź kurs na wielokulturowość
Projekt, m.in. kurs trenera kompetencji międzykulturowych

2011-07-28 XIII Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
Tradycyjnie wrzesień jest miesiącem, w którym spotykamy się na Krajowej Konferencji Dyrektorów

2011-07-11 Kursy dla nauczycieli
UR zaprasza na następujące kursy organizowane w III kwartale 2011 r.

2011-05-10 Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu
II edycja ogólnopolskiego konkursu

2011-05-06 VI Szkoła Letnia Nauczanie o Holokauście
Uniwersytet Jagielloński, 1 – 7 lipca 2011

2011-04-29 Kongres Polskiej Edukacji
Jakość edukacji powstaje w szkole

2011-04-18 Międzynarodowa Konferencja - Kompetencje kluczowe ...
Kompetencje kluczowe – teoria i praktyka w kontekście rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży

2011-04-11 Nowoczesne technologie w szkole
Cykl konferencji regionalnych

2011-04-06 Seminarium: Potrafię prowadzić lekcję w języku obcym
VI Edycja Seminarium dla nauczycieli woj. podkarpackiego

2011-04-06 Archeologiczne dziedzictwo kulturowe regionu
Bezpłatny kurs dla nauczycieli przedmiotów: historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie

2011-03-30 Zip-Zap - warsztaty animacji językowej 2011
PNWM zaprasza do udziału w 1 warsztatach z animacji językowej, które odbywają się na terenie Polski i Niemiec

2011-03-23 Konferencja - Nowe trendy w nauczaniu
wdrażanie w szkołach nowoczesnych narzędzi w nauczaniu matematyki, informatyki, przedsiębiorczości

2011-03-23 V Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy
Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie nowym mediom w bibliotece szkolnej i pedagogicznej

2011-03-16 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy
Nauczyciel bibliotekarz architektem informacji cz. II

2011-03-14 Praca z uczniem zdolnym w gimnazjum
bezpłatne warsztaty dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli: informatyki, matematyki i fizyka

2011-03-14 Fundacja Centrum Solidarności zaprasza
Rekrutacja do projektu - Akademia Letnia - rozpoczęta!

2011-03-09 Konferencja - Odkrywamy prawo humanitarne
Prezentacja wyników badania opinii nauczycieli i uczniów gimnazjów i szk. ponadgimnazjalnych

2011-02-18 Projekt: Warsztaty i praktyka w zawodzie dydaktyka
podwyższenie kwalifikacji 50 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

2011-02-15 VII Konferencja Naukowo Metodyczna
Temat: problematyka nauczania języka obcego w przedszkolu, klasach młodszych szkoły podstawowej

2011-01-14 III Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego
Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o integracji

2011-01-03 Radiolatorium - edukacyjny teatr dźwięków i wyobraźni
Interaktywna audycja radiowa -

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie